lt en

Anketa „Vilniaus universiteto bibliotekos mokslinių tyrimų duomenų valdymo teikiamų paslaugų poreikio nustatymas“ VU Chemijos ir geomokslų fakulteto mokslininkams ir tyrėjams

Gerbiami mokslininkai ir tyrėjai,

Šiuolaikiniame mokslo pasaulyje vis labiau akcentuojama atvirųjų mokslinių tyrimų duomenų valdymo svarba mokslinės komunikacijos procese.

Anketos tikslas – sužinoti Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto mokslininkų ir tyrėjų poreikį mokslinių tyrimų duomenų valdymo paslaugoms ir išsiaiškinti, ką mokslininkai ir tyrėjai žino apie mokslinių tyrimų duomenų valdymą, jai sukurtos infrastruktūros galimybes, kaip vertina teikiamų paslaugų naudą, kokių mokslinių tyrimų duomenų valdymo paslaugų pageidautų.

Anketa anoniminė, gauti duomenys bus panaudoti VU bibliotekos teikiamoms mokslinių tyrimų duomenų valdymo paslaugoms tobulinti. Šios anketos rezultatai viešai nebus publikuojami.

Maloniai prašome atsakyti į anketos klausimus iki 2018 m. gruodžio 21 d.

Anketą užpildysite per 5 minutes.

Kokia Jūsų mokslinių tyrimų sritis, tema?*
Kita
Ne (įrašykite kodėl)
Kita
Informacija apie respondentą:
Padalinys: fakultetas, institutas, skyrius, katedra, centras, laboratorija*
Studentas (įrašykite – padalinį: fakultetas; studijų formą: nuolatinė, ištęstinė, tęstinė, kt.; pakopą: bakalauro, magistrantūros, doktorantūros; kursą: 1–5)
Kita
Jūsų pastabos, pasiūlymai bibliotekos mokslinių tyrimų duomenų valdymo paslaugų kokybei gerinti
* - privalomi laukai