lt en

Karjera

Darbas:

Vilniaus universiteto biblioteka – vieta, kurioje susikerta įvairių charakterių, savybių, pomėgių ir profesinių interesų žmonių keliai. Čia dera ilgametė patirtis ir jaunatviškas entuziazmas. Šiuo metu bibliotekoje darbuojasi daugiau negu 200 žmonių: aptarnavimo specialistai, kataloguotojai, restauratoriai, bibliografai, knygrišiai, informacijos vadybininkai, IT specialistai, muziejininkai ir kiti. Galimybių save realizuoti bibliotekoje randa įvairaus išsilavinimo žmonės: bibliotekininkai, istorikai, paveldosaugininkai, filologai, žurnalistai, archyvistai, komunikacijos, informacijos, informacinių technologijų specialistai. Biblioteka didžiuojasi septyniais daktaro laipsnį turinčiais darbuotojais, keturiais doktorantais, o dauguma kitų yra pasiekę magistro ar bakalauro laipsnius.

2013 metų pradžioje biblioteka atvėrė naujojo pastato (Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro) duris, vykdoma senųjų patalpų rekonstrukcija, daugėja skaitytojų, kuriamos elektroninės paslaugos, vykdomi įvairūs tarptautiniai ir nacionaliniai projektai – šie ir kiti nemažiau svarbūs darbai ir projektai bibliotekos darbuotojams diktuoja gana didelį tempą, todėl labai svarbus kiekvieno darbuotojo indėlis ir pagalba.

Jeigu Jūs esate darbštus, sumanus, turite idėjų ir energijos joms įgyvendinti ir norite prisijungti prie Vilniaus universiteto bibliotekos kolektyvo, savo gyvenimo aprašymą bei trumpą motyvacinį laišką apie Jus dominančias veiklos sritis siųskite šiuo adresu: karjera@mb.vu.lt.

 

Šiuo metu darbui bibliotekoje ieškomas(-a):

Bibliotekininkė(-as) edukatorė(-ius)

Vartotojų aptarnavimo skyrius

Preliminari darbo pradžia – 2017 04 15.

Darbo apimtis: Visas etatas. Taikoma suminė darbo laiko apskaita. Sudaromas individualus darbo grafikas, derinant darbdavio ir darbuotojo poreikius.

Darbo vieta: Vilnius

Bibliotekininkas edukatorius seka naujoves ir gilinasi į informacijos paieškos sistemų veikimo ypatumus (VU virtuali biblioteka, duomenų bazių paieškos sistemos, mokslo duomenų archyvų paieškos sistemos, skaitmeninto kultūros paveldo paieškos sistemos), moka naudotis ir domisi naujovėmis informacijos tvarkymo įrankių srityje (pvz.: Mendeley, Zotero, RefWorks, Deliciuos ir pan.). Rengia ataskaitas, vykdo statistinių duomenų analizę, dalyvauja paslaugų vartotojams tyrimuose. Šių žinių pagrindu rengia paskaitas, seminarus, pratybas, mokomuosius filmus, metodines priemones, skirtas ugdyti Vilniaus universiteto bendruomenės informacijos paieškos, vertinimo, tvarkymo ir naudojimo gebėjimus.

Reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį išsilavinimą (ne mažiau kaip bakalauro laipsnis). Praktinio bibliotekinio darbo patirtis – pranašumas;
 • Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas;
 • Gerai mokėti valstybinę kalbą ir anglų kalbą;
 • Turėti gerus informacinio raštingumo gebėjimus;
 • Turėti gerus bendravimo, viešo kalbėjimo įgūdžius, gebėti skaityti paskaitas ir vesti seminarus;
 • Mokėti dirbti komandoje ir individualiai;
 • Išmanyti naujausius informacijos paieškos ir apdorojimo būdus bei instrumentus;
 • Gebėti naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis ir komunikacijos technologijomis.

Siūlome:

 • Profesinio tobulėjimo galimybes;
 • Atvirą naujoms idėjoms aplinką;
 • Darbą draugiškame kolektyve;
 • Pastovų darbo užmokestį;
 • Socialines garantijas.

Gyvenimo aprašymą ir trumpą motyvacinį laišką siųskite adresu karjera@mb.vu.lt iki 2017-03-27. Laiško pavadinimas – „Bibliotekininkas edukatorius“. Kontaktinis asmuo pasiteiravimui – Dalia Mackelienė, tel. nr. (8 5) 268 7133.  Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

 

Bibliotekininkas(-ė)

Vartotojų aptarnavimo skyrius

 • 1 arba 0,5 etato (1 etatas sudaro maždaug 160 val. per mėnesį);
 • Taikoma suminė darbo laiko apskaita;
 • Preliminari darbo pradžia – kovo antra pusė;
 • Darbo grafikas slenkantis (50% darbo laiko – vakarinėje/naktinėje pamainoje 18.00 – 09.00 val.).

Darbo pobūdis:

 • registruoti bibliotekos vartotojus;
 • informuoti bibliotekos vartotojus apie paslaugų teikimo tvarką;
 • priimti mokesčius už mokamas bibliotekos paslaugas;
 • mandagiai, profesionaliai aptarnauti vartotojus;
 • teikti konsultacijas vartotojams dėl naudojimosi bibliotekos informacijos ištekliais;
 • skolinti dokumentus naudotis skaityklose ir namuose bei kontroliuoti jų grąžinimo terminus;
 • vykdyti tarpbibliotekinio abonemento funkcijas;
 • bibliotekos vartotojams teikti informacines paslaugas įvairiais komunikavimo kanalais, vykdyti informacines užklausas;
 • tvarkyti dokumentų fondą siekiant užtikrinti kokybišką studijų ir mokslo tiriamojo darbo procesą;
 • atlikti nuolatinę su vartotojų aptarnavimo veiklomis susijusių procesų stebėseną;
 • rengti temines ir naujų dokumentų parodas;
 • pasirūpinti informacijos apie bibliotekos teikiamas paslaugas sklaida įvairiais komunikacijos kanalais;
 • prižiūrėti naudojimosi kompiuterine ir organizacine technika, kuri naudojama vartotojų aptarnavimo procese, tvarką;
 • administruoti priskirtas bibliotekos paslaugas;
 • dalyvauti vartotojų informacinio raštingumo gebėjimų ugdyme;
 • dalyvauti bibliotekos rengiamose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
 • teikti pasiūlymus dėl darbo gerinimo, naujų formų ir metodų taikymo teikiant paslaugas;
 • dalyvauti bibliotekos rengiamuose projektuose.

Reikalavimai:

 • aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas/gali būti vyresnių kursų studentas;
 • mokėti apibendrinti informaciją ir teikti ją raštu ir žodžiu;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą ir gebėti bendrauti raštu bei žodžiu anglų kalba; papildomai rusų, vokiečių, prancūzų kalbų mokėjimas yra pranašumas;
 • gebėti naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis ir komunikacijos technologijomis;
 • turėti informacinio raštingumo pagrindus;
 • darbo patirtis vartotojų aptarnavimo srityje būtų privalumas;
 • gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, pareigingumas, komunikabilumas, noras
 • mokytis ir siekis tobulėti.

Siūlome:

 • Profesinio tobulėjimo galimybes;
 • Atvirą naujoms idėjoms aplinką;
 • Darbą draugiškame kolektyve;
 • Pastovų darbo užmokestį, socialines garantijas.

Gyvenimo aprašymą ir trumpą motyvacinį laišką siųskite adresu karjera@mb.vu.lt iki 2017-03-20. Laiško pavadinimas – „Bibliotekininkas(-ė)“. Kontaktinis asmuo pasiteiravimui – Dalia Mackelienė, tel. nr. (8 5) 268 7133.  Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

 

Praktika:

Kiekvienais metais keletas motyvuotų ir darbščių studentų turi galimybę bibliotekoje atlikti profesinę praktiką. Praktikantus priima įvairūs skyriai, tad profesinių žinių pasisemti VU bibliotekoje gali skirtingas studijų programas studijuojantys žmonės: bibliotekininkystę, archyvistiką,  istoriją, paveldosaugą, filologiją, žurnalistiką, komunikacijos, informacijos mokslus. Norėdami praktiką atlikti VU bibliotekoje, rašykite adresu: karjera@mb.vu.lt.

Savanorystė:

Vilniaus universiteto biblioteka – vieta, kur naudingo darbo randa skirtingo amžiaus, patirčių bei išsilavinimo savanoriai. Norintys prisidėti prie mūsų veiklos per savanorystę, yra kviečiami užpildyti savanorio anketą, kurią rasite čia.

Užpildytą anketą atsiųskite adresu: karjera@mb.vu.lt.