lt en

Įvykdyti projektai

Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje. III etapas

Projekto metu buvo pristatoma bibliotekoje saugomo kultūros paveldo (rankraščiai, knygos, kartografija, grafika, senoji fotografija) dalis, labiausiai atspindinti Lietuvos ir konkretaus regiono istoriją. Renginių dalyviai turėjo unikalią progą savame krašte pamatyti įdomiausius dokumentus, saugomus VU bibliotekoje.

Plačiau.

Knygų restauravimo populiarinimui skirta edukacinė programa „Kaip pagydyti knygą“

Projekto tikslas- sukurti edukacinį video filmuką, atskleidžiantį knygų restauravimo ypatumus. Surengti edukacinius užsiėmimus, kurių metu lankytojai turi galimybę susipažinti su knygos atsiradimo istorija, dokumentų išsaugojimo, restauravimo būdais, tapti savo knygos kūrėjais.

Plačiau.

 Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje. II etapas.

Projekto metu buvo pristatoma ta bibliotekoje saugomo kultūros paveldo (rankraščiai, knygos, kartografija, grafika, senoji fotografija) dalis, kuri labiausiai atspindi Lietuvos ir konkretaus regiono istoriją. Renginių dalyviai turėjo unikalią progą savame krašte pamatyti įdomiausius dokumentus, saugomus VU bibliotekoje.

Plačiau.

Bibliotekų metų atidarymo renginys Vilniaus universiteto bibliotekoje

LR Seimas 2016 m. paskelbė Bibliotekų metais. Bibliotekų metų atidarymą įgyvendinti patikėta Vilniaus universiteto bibliotekai. Atidarymas vyko 2016 m. vasario 12 d. 13 val. VU bibliotekos P. Smuglevičiaus salėje ir Vilniaus universiteto Teatro salėje. ​

Plačiau.

Bibliotekų veiklų pristatymas tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje

​Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje Bibliotekų erdvė veikia nuo 2013 m. Bibliotekų erdvė – tai interaktyvi ir visiems atvira poilsio zona. 2016 – Bibliotekų metais, buvo siekiama pritraukti kuo daugiau bibliotekų su skirtingomis veiklomis ir įdomiai prisistatyti mugės lankytojui. Mugės metu dvi bibliotekos suteikė galimybę iškarto nemokamai tapti bibliotekos vartotojais ir gauti skaitytojo pažymėjimą. Vilniaus knygų mugė ir joje veikianti Bibliotekų erdvė yra puiki vieta patraukliai pristatyti bibliotekų paslaugas, edukaciniais užsiėmimais prisidėti prie skaitymo skatinimo. ​

Plačiau.

Leidinio „Bibliotheca curiosa“ rengimas ir leidimas

2015-05-09 VU bibliotekoje surengta paroda „Biblioteca curiosa“ („Įdomioji biblioteka“) įrodė, kad šis projektas visuomenę labai sudomino, parodą aplankė rekordiškai didelis lankytojų skaičius. Tokio pobūdžio gausiai iliustruotu leidiniu būtų aktualinama ir populiarinama kol kas menkai tyrinėta Lietuvos kultūros paveldo sritis – senoji knyga. Knygos, ypatingos savo turiniu, išvaizda ar pasižyminčios kitomis išskirtinėmis ypatybėmis, iki šiol niekada nebuvo pristatytos visuomenei.

Pagrindinis projekto tikslas – parengti ir išleisti senąjį paveldą populiarinantį leidinį „Biblioteca curiosa“, kurį sudarys įvairialypę medžiagą apibendrinantis įvadinis straipsnis ir 140 iliustracijų su anotacijomis.

Plačiau.

MIDAS: Nacionalinis atviros prieigos mokslinės informacijos duomenų archyvas
www.midas.lt

Projekto tikslas yra sukurti vieningą nacionalinį mokslo tyrimų duomenų skaitmeninį archyvą, leidžiantį teikti el. paslaugas, kaupti ir saugoti biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, žemės ūkio ir technologijos mokslų tyrimų empirinius duomenis ir kitą su mokslo tyrimais susijusią informaciją (pvz. metodologijos, klausimynai, duomenų kodavimo schemos, projektų ataskaitos ir kt.), sudarant galimybę visiems norintiesiems nemokamai, lengvai ir patogiai, nepažeidžiant autorių teisių ir intelektinės nuosavybės teisių, juos pasiekti internetu.

Plačiau.

eMoDB.LT 2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai - antrasis etapas
www.emodb.lt

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos įvykdytas projektas. VUB dalyvavo kaip partneris.

Plačiau.

Konferencija „Reformatio Baltica. Reformacijos kultūrinė įtaka Baltijos jūros regiono metropolijoms“

Tarptautinės konferencijos organizavimas Vilniaus universitete 2015 m. rugsėjo 9 – 13 d. t. y. organizuoti 2 sekcijos „Lietuvos ir Lenkijos Respublika ir Prūsijos kunigaikštystė“ darbą ir parengti visos konferencijos programą lietuvių ir anglų kalbomis su visų pranešimų santrumpomis.

Plačiau.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemių rankraštiniai kartografijos šaltiniai XVI-XIX a.

Projekto tikslas - parengti ir išleisti XVI-XIX a. rankraštinių ir žemių planų, kuriuose vaizduojamos LDK teritorijos, šaltinių publikaciją (knygą).

Plačiau.

Lietuvos archyvuose ir bibliotekose saugomo dokumentinio paveldo, susijusio su kunigaikščių Oginskių gyvenimu ir veikla Lietuvoje, parodos parengimas ir katalogo išleidimas

Projekto tikslas - parengti spaudai ir išleisti parodos, skirtos kunigaikščių Oginskių gyvenimui ir veiklai Lietuvoje paminėti, katalogą.

Plačiau.

Tęstinio leidinio „Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis“ leidimas.

Projekto tikslas – išleisti Vilniaus universiteto bibliotekos metraštį, pristatantį atliktus tyrimus, siejamus su akademinių bibliotekų valdymu, jų veikla, taip pat VUB darbuotojų atliktus reikšmingus tyrimus įvairiomis temomis ir įvairių šalių mokslininkų straipsnius apie senąsias Lietuvos knygas, spausdintas kirilikos šriftu.

Plačiau.

Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje

Projekto tikslai: VU bibliotekoje saugomo regionų kultūros paveldo pristatymas, atskleidimas, aktualizavimas, galimybės sudarymas nekeliaujant susipažinti su VU bibliotekos lobiais.

Plačiau.

Dokumentų, rašytų geležies galo rašalu, konservavimas taikant fito rūgšties metodą.

Projekto tikslas: pradėti taikyti Nyderlandų mokslininkų aprašytą fito rūgšties konservavimo metodą VUB Restauravimo skyriaus praktiniame darbe.

Plačiau.

Leidinio „Vilniaus universiteto bibliotekos plantenai: katalogas“ išleidimo finansavimas

Projekti tikslas - išleisti Vilniaus universiteto bibliotekos plantenų katalogą, kuriame suregistruoti ir moksliškai aprašyti 454 pavadinimai (737 vnt.) leidinių, išleistų 1558–1746 m. Plantino-Moretų dinastijos leidykloje – reikšmingiausioje XVI–XVIII a. Vakarų Europos leidybinėje įmonėje. Katalogą papildo įžanginis straipsnis, išsamiai apžvelgiantis Plantino-Moretų leidyklos veiklą bei pristatantis VU bibliotekos Plantenų kolekciją, su vertimu į anglų kalbą.

Plačiau.

LDK teismo knygų, saugomų VUB, skaitmeninimas ir raštų duomenų bazės  sukūrimas
www.teismuknygos.mb.vu.lt/

Projekto tikslas – suskaitmeninti 100 teismų knygų (50 000 lapų), parengti išsamius teismo knygų ir dalies jose esančių dokumentų aprašus, sukurti paieškos sistemą ir raštų duomenų bazę.

Plačiau.

Tarptautinė konferencijos „Z kartos akademinė biblioteka: paslaugos, erdvės ir technologijos“ organizavimas

Vilniaus universiteto bibliotekos 445 m. sukakčiai paminėti skirtos konferencijos „Z kartos akademinė biblioteka: paslaugos, erdvės ir technologijos“ organizavimas 2015 m. spalio 15 d.

Plačiau.

Seniausios Lietuvos akademinės bibliotekos virtuali rekonstrukcija (VIRTUS)
www.virtus.mb.vu.lt/

Projekto tikslas - ištirti seniausią išlikusį Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštinį katalogą Catalogus auctorum ordine alphabetico dispositus in Bibliotheca Collegii Academiae Vilnensi S. I. reperibilium [Vilnius, 1772] (F2-DC 8), jį transkribuoti, identifikuoti kataloge minimus dokumentus ir gautą medžiagą patalpinti sukurtoje duomenų bazėje.

Plačiau.

Mokslo projektas „LDK teismų knygų, saugomų Vilniaus universiteto bibliotekoje, skaitmeninimas ir raštų duomenų bazės sukūrimas“

Projekto tikslas - suskaitmeninti Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus fondo Nr. 7 „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismų aktų“ medžiagą.

Plačiau.

eLABA: integralių paslaugų kūrimas ir plėtra

Projekto tikslas - patobulinti eLABa sukuriant ir plėtojant integralias vieningos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros paslaugas.

Plačiau.

LiBiTOP:  Lietuvos bibliotekų tinklo optimizavimas

Projekto tikslas - parengti valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų paskirties, funkcijų, paslaugų ir valdymo plėtros galimybių studiją.

Plačiau.

Vilniaus universiteto bibliotekos duomenų saugyklų optimizavimas

Užtikrinti optimalias valstybės reikšmės kultūros paveldo objektų saugojimo sąlygas VUB, plėtoti fondų apsaugos prevencinius metodus, pagrįstus moksliniais tyrimais, taip pat užtikrinti kultūros paveldo saugumą.

Plačiau.

Parodos, skirtos K.Donelaičio sukakčiai paminėti, katalogo išleidimas

Išleistas leidinys – parodos, skirtos K. Donelaičio sukakčiai paminėti, katalogas „Šimtus jau metus saulelė tekėjo ir leidos“.

Plačiau.

Leonardo da Vinci programos finansuojamas projektas DigCurV – Skaitmeninės priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimas Europoje (Digital Curator Vocational Education Europe)

VU biblioteka viena iš partnerių steigėjų.
www.digcur-education.org/

Projekto tikslas - paremti ir išplėsti kvalifikacijos tobulinimo galimybes kultūros sektoriaus specialistams, dirbantiems skaitmeninių kolekcijų priežiūros srityje. Projektas skirtas skaitmeninės priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimui Europoje. 

Plačiau.

Leidinio „Kirilika: Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinys“ išleidimas

Parengti spaudai ir išleisti kirilikos (senųjų slaviškų knygų) katalogą, suregistruojant ir moksliškai aprašant VU bibliotekoje saugomus dalykiniu požiūriu vienalyčius leidinius, kuriuos vienija pagrindinis kriterijus – kalba.

Plačiau.

Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra  (VEPS)
www.epaveldas.lt/e_paveldo-projektas2 
VUB dalyvavo kaip partneris.

Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninto turinio kūrimo ir sklaidos tęstinumą, plėtojant virtualią elektroninio paveldo sistemą.

Plačiau.

Parodos, skirtos prof. L. Vladimirovo 100 metų sukakčiai paminėti, katalogo „Vetera reducta“ išleidimas

Surengti parodą, skirtą 100-ioms prof. L. Vladimirovo metinėms ir išleisti parodos katalogą „Vetera reducta“.

Plačiau.

Leidinio „Liber extraodinarius provincialis  / Lietuvos jėzuitų provincijos egzaminų registracijos knyga“ išleidimas.

Parengti spaudai ir išleisti dviem kalbom (lotynų ir lietuvių k.) itin vertingą Vilniaus universiteto istorijos dokumentą „Liber extraodinarius provincialis“.

Plačiau.

Nacionalinio atviros prieigos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas

Projekto tikslas - telkti studijų, mokslo ir verslo pajėgas, siekiant skatinti žinių ekonomikos plėtrą Lietuvoje. Nacionalinis atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centras (MKIC) taps komunikavimo tarp mokslo ir studijų, mokslo ir verslo, verslo ir studijų centru. Metodinio, kompetencijų vadybos centro sukūrimas mokslinė komunikacijos centre užtikrins sistemingą, poreikiais pagrįstą kompetencijų plėtros galimybę mokslinių ir akademinių bibliotekų darbuotojams.

Plačiau.

Tarptautinis projektas IPBib (International Erasmus intensive programme)

VUB dalyvavo kaip partnerė.

Gilinti bibliotekininkystės ir informacijos studijų studentų bei bibliotekų praktikų profesines žinias.

Plačiau.

Nacionalinis skaitmeninimo projektas „Virtuali istorinė Lietuva: LDK“
www.ldkistorija.lt/
Biblioteka projekte yra pagrindinė turinio teikėja.

Sukurti Lietuvos istoriją ir kultūrą pristatančią informacinę sistemą – virtualią atminties instituciją Virtuali istorinė Lietuva: LDK.

Plačiau.

eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai
VUB dalyvavo kaip partneris.

Projekto tikslas:

  • parengti 10 naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais mokymo modulių;
  • ugdyti 750 mokslininkų ir kitų tyrėjų, 250 studentų kompetencijas naudotis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais bei 60 bibliotekininkų-duomenų bazių administratorių kompetencijas konsultuoti apie naudojimąsi duomenų bazėmis;
  • užprenumeruoti 60 elektroninių mokslo duomenų bazių, įsigyti 5 elektroninius archyvus, bibliografinių nuorodų ir straipsnių tvarkymo įrankio licenciją bei programinės įrangos nuotolinei prieigai prie duomenų bazių turinio licenciją.

Plačiau.

Leidinys „Lietuvos bibliografija. Serija C: Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos. – 1912-1913, d. 2: Mažoji Lietuva“

Parengti ir išleisti leidinį Lietuvos bibliografijos C serijos rodyklė Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos, d. 2: Mažoji Lietuva.

Plačiau.

Tarptautinė konferencija „VUB – ženklas istorijos žemėlapyje: Paveldas-iššūkiai, postūmiai ir galimybės“

Surengti konferenciją, skirtą VUB 440 metų sukakčiai paminėti. Konferencijos tikslas – bendros naujų kultūros paveldo apsaugos ir sklaidos paradigmų paieškos.

Plačiau.

Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis 2010

Parengti ir išleisti 440-osioms VU bibliotekos metinėms skirtą metraštį.

Plačiau.

Tarptautinis projektas ENRICH (European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage, liet. Europos kultūros paveldo įtinklinti resursai ir informacija
http://enrich.manuscriptorium.com/
VUB – projekto dalyvė.

Projekti tikslas - suteikti vartotojui prieigą prie įskaitmeninto Europos senojo dokumentinio paveldo, pasklidusio įvairiose Europos kultūros institucijose, sukurti virtualią bendrą tyrimų erdvę, tinkamą rankraščiams, senosioms spausdintoms knygoms ir kt. istoriniams dokumentams tyrinėti. 

Plačiau.

„Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas"

Projekto metu skaitmeninamos XVI –XX a. knygos lietuvių kalba ir lituaniniai leidiniai, senieji Lietuvos ir išeivijos periodiniai, kartografiniai leidiniai, smulkioji spauda, pavyzdžiui, valdžios įstaigų įsakymai, potvarkiai, atsišaukimai, afišos, programos ir daugelis kitų įvairius istorinius laikotarpius atspindinčių dokumentų.

Plačiau.

Lietuvos virtualus universitetas (LVU)
www.lvu.lt/cms/liedm/app
VUB – dalyvis.

LVU programos tikslas yra panaudojant sukauptą patirtį bei sukurtą informacinių technologijų infrastruktūrą sudaryti sąlygas ir padėti Programos dalyviams, veikiant pagal tinklinį modelį, vykdyti ir plėsti savo veiklą virtualioje erdvėje, teikiant aukštojo mokslo ir kitas švietimo paslaugas Lietuvos gyventojams ir konkuruojant pasaulio rinkose.

Plačiau.

Edukacinis projektas „Kino vakarai universiteto bibliotekoje“

Projekto tikslas - paversti akademinę biblioteką ne tik mokymosi, bet ir bendravimo, kultūrinio pažinimo ir kūrybinio įkvėpimo erdve; traukos centru ne tik VU bendruomenės nariams, bet ir visiems miestiečiams

Plačiau.

Informacinio raštingumo interneto svetainė

Projekto tikslas - sukurti informacinio raštingumo svetainę. Joje pateikiama pagalbinė medžiaga studentams, dėstytojams ir visiems kitiems norintiems sužinoti apie informacijos paiešką, atranką, suvokimą, vertinimą bei kitus svarbius informacijos valdymo aspektus.

Plačiau.

Mokslo populiarinimo projektas – teatralizuotas seminarų ciklas „Mokslinės informacijos detektyvas“ I

Projekto tikslas - įdomiai ir netradiciškai supažindinti vyresnių klasių moksleivius su mokslinio tyrinėjimo procesu, atskleidžiant informacijos paieškos, kaip vienos iš pagrindinių mokslinių tyrinėjimo priemonių, paslaptis ir gudrybes. 

Plačiau.

Teatralizuotas seminarų ciklas „Mokslinės informacijos detektyvas“ II

Šiuo tęstiniu projektu buvo skatinamas aktyvus penkiolikos Vilniaus universiteto gimnazijų-partnerių įsitraukimas. Seminarų metu detektyvu persirengęs bibliotekos darbuotojas vedžiojo moksleivius po istorines VUB sales. Pasibaigus pažintiniam turui mokiniai buvo vedami į „informacijos detektyvų štabą“. Čia jie buvo supažindinti su pagrindinėmis informacijos detektyvo darbo priemonėmis ir „ginklais“ (elektroniniais informacijos šaltiniais, reikšminių žodžių parinkimu, užklausų formulavimu, informacijos paieškos pagalbinėmis priemonėmis), moksleiviams buvo paaiškinta, kaip atpažinti gerą ir tinkamą informaciją nuo blogos ir nepatikimos, supažindinta su autorinių teisių ir citavimo ypatybėmis.  

Plačiau.

„Matau – mokausi: Vilniaus universiteto kultūros paveldas virtualioje erdvėje“

Projekto tikslas - organizuoti VU bibliotekos kultūros paveldo virtualių parodų skaitmeninį archyvą, užtikrinti nuolatinę prieigą nutolusiam vartotojui ir tokiu būdu skatinti vartotojų švietimą. 

Plačiau.

Tėvo Stanislovo biblioteka: išsaugojimas, įprasminimas, tyrimas. I etapas.

Projekto tikslas - pargabenti Tėvo Stanislovo biblioteką iš Paberžės į VU biblioteką, ištirti dokumentų būklę ir juos dezinfekuoti.  

Plačiau.

Atrask Vilniaus universiteto biblioteką iš naujo

Šiuo projektu buvo siekiama ne tik padėti įdomiai ir turiningai praleisti žiemos bei pavasario popietes, bet ir suteikti progą iš arčiau pamatyti seniausią ir turtingiausią šalies akademinę biblioteką.

Plačiau.

DigitalPreservationEurope (DPE) 
Skaitmeninis išsaugojimas Europoje 

Projekto tikslas – skatinti Europoje vykdomų nacionalinių skaitmeninimo projektų ir iniciatyvų bendradarbiavimą ir sinergizmą, siekiant gerinti vykdomų skaitmeninės medžiagos išsaugojimo darbų koordinavimą, kooperavimą ir sklaidą. DPE yra Europos akademinių ir kultūrinių institucijų konsorciumas, siekiantis, kad šios institucijos tarpusavyje dalintųsi dokumentų skaitmeninimo ištekliais ir patirtimi. 

Plačiau.

Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams
VUB – partneris, projekto vykdytojas – Kauno technologijos universitetas.

Projekto tikslas – siekiant gerinti mokymosi visą gyvenimą sąlygas rengti, kaupti ir pateikti mokslo ir studijų elektroninius dokumentus dėstytojams ir studentams, vėliau – Lietuvos visuomenei ir visuotinio interneto tinklo vartotojams.

Plačiau.

Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės (VDDB) sukūrimas. 
VUB – partneris, projekto vykdytojas – Kauno technologijos universitetas.

Projekto tikslas – siekiant papildyti mokymosi visą gyvenimą procesą inovatyviomis mokymo priemonėmis ir metodais, sukurti Lietuvos virtualią biblioteką ir VDDB. 

Plačiau.

Informacijos ir žinių prieinamumas žmonėms su negalia – ODISĖJAS

Projekto tikslas - įkurti kompetencijos centrą VU bibliotekoje ne tik VU studentams, bet ir kitiems bibliotekos vartotojams su negalia, suteikti galimybę naudotis informacijos resursais, moderniomis informacinėmis technologijomis, užtikrinti ir plėsti prieigos prie informacijos ir žinių lygias galimybes per  naujas akademinės bibliotekos paslaugas.  

Plačiau.

„Mokslas senajame Vilniaus universitete“

Projekto tikslas - parodyti mokslo raidą senajame Vilniaus universitete, atskleisti jos įtaką šiuolaikiniams pasiekimams; visą informaciją pateikti modernia forma, kuri būtų prieinama kiekvienam.

Plačiau.

„LDK skaitmena: LDK rankraštinių dokumentų skaitmeninimas  globalizacijos sąlygomis. Teorija, metodologija ir praktika“
VUB – partneris.

Šio projekto tikslas - padėti mokslininkams ir ekspertams įdiegti informacines technologijas jų tyrimuose. Parengti teorinius LDK rankraštinių dokumentų skaitmeninio publikavimo principus bei metodologiją bendradarbiaujant informatikos ir humanitarinių specialybių mokslininkams, surasti bendrą prieigos modelį prie istorinių dokumentų skaitmeninių kolekcijų, jau sukurtų Lietuvoje (naudojant skirtingus duomenų pateikimo būdus, skirtingas programavimo aplinkas),  kad visuma būtų pasiekiama moksliniams tyrimams.

Plačiau.

Senosios hebrajų raštijos paminklai.

Šiuo projektu siekiama išsaugoti ateities kartoms unikalų pergamente hebrajų kalba rašytą XIV a. Senąjį Testamentą ir pasaulio mokslininkams sudaryti sąlygas laisvai juo naudotis.

Plačiau.

Vilniaus universiteto bibliotekos nenaudojamų patalpų rekonstrukcijos investicinis projektas

Projekto tikslas - parengti investicinį projektą, kuriame būtų įvertinta bibliotekos galimybė rekonstruoti nenaudojamas patalpas ir įrengti jose informacinio raštingumo kompetencijos ugdymo centrą.

Plačiau.

Lietuvos nacionalinių gebėjimų teikti paramą plėtrai stiprinimas.

Projekto tikslas - stiprinti Lietuvos administracinius gebėjimus, koordinuoti bei vykdyti plėtros ir pagalbos politiką ir supažindinti visuomenę (valstybines institucijas, privatų sektorių, nevyriausybines organizacijas, žurnalistus, akademinę visuomenę) su šios politikos tikslais bei poreikiais.

Plačiau.

Vilniaus žinių (1904–1909) viso teksto duomenų bazės sukūrimas

Projekto tikslas – Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo proga parengti dienraščio „Vilniaus žinios“ 1904-1909 m. skaitmeninį archyvą. 

Plačiau.

Prof. Česlovo Kudabos asmens archyvo fotonegatyvų kolekcijos skaitmeninimas.

Projekto tikslas – nuskenuoti ir sutvarkyti dalį (1 400 vnt.) VU bibliotekoje saugomos prof. Č. Kudabos negatyvų kolekcijos. Tokiu būnu apsaugoti fotonegatyvų originalus, padaryti juos patogesnius ir prieinamesnius vartotojams, palengvinti tolesnį tiriamąjį darbą.

Plačiau.

Vilniaus universiteto bibliotekos senų rankraštinių knygų tekstų perkėlimas į kompaktinius diskus

Projekto tikslas – išsaugoti VU bibliotekoje saugomas unikalias LDK XVI-XVIII a. rankraštines teismų knygas.

Plačiau.

Interneto skaitykla

Projekto tikslas – modernios kompiuterizuotos skaityklos įrengimas, kur vartotojams būtų užtikrintas informacijos gavimas iš įvairių pasaulio informacijos šaltinių.

Plačiau.

Vilniaus universiteto bibliotekos istoriniai rinkiniai

Projekto tikslas – pristatyti įdomiausius VU bibliotekos turimus eksponatus.  

Plačiau.

VU bibliotekos automatizuota informacinė sistema (VUB AIS)

Projekto tikslas - sukurti integruotą sistemą, apimančią fondų komplektavimą, vieningo elektroninio knygų katalogo bei periodikos bazės kūrimą, skaitytojų aptarnavimą.

Plačiau.

 

Vykdyti
 
2008 m.
  • 2008 m. biblioteka dalyvavo LR Vyriausybės skaitymo skatinimo programos „2008-ieji – Skaitymo metai“ projekte Viešieji skaitymai netradicinėse erdvėse, pristatydama renginį „Apsupti knygų, dainų ir poezijos“. Projekto tikslas – supažindinti visuomenę su dar nematytomis bibliotekos patalpomis ir skatinti skaityti pasitelkiant į pagalbą žinomą atlikėją, aktorių.
 
Svarbiausi projektai iki 2000 m.
 
  • 1995–1997 m. biblioteka vykdė Europos Sąjungos TEMPUS PHARE programos remtą projektą Integruotos informacinės sistemos akademinėse bibliotekose. Projekto tikslas – pagerinti akademinės visuomenės informacinį aprūpinimą, diegiant integruotas informacines sistemas.
  • 1997–2000 m. biblioteka vykdė Europos Sąjungos TEMPUS PHARE programos remtą projektą Integruota universitetų informacijos sistema. Projekto tikslas – pagerinti universiteto valdymą sukuriant integruotą informacijos sistemą, padedančią efektyviau valdyti universiteto bibliotekas bei svarbiausias studijų, mokslo dalis.
  • 1998–1999 m. gavusi UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ finansinę paramą biblioteka 1998 m. parengė ir išleido kompaktinę plokštelę „Vilniaus universiteto bibliotekos istoriniai rinkiniai“, tai buvo pirmasis kompaktinis diskas sukurtas Lietuvoje.
  • 1999 m. biblioteka įvykdė Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos remtą projektą Vilnius senose fotografijose (XIX a. pab. – 1914 m.). Projekto tikslas – parengti virtualią parodą, kurioje būtų pristatomos Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomos Vilniaus miesto fotografijos.