lt en

Dokumentų, rašytų geležies galo rašalu, konservavimas taikant fito rūgšties metodą.

Tikslus projekto pavadinimas

Dokumentų, rašytų geležies galo rašalu, konservavimas taikant fito rūgšties metodą.

Tikslas

Projekto tikslas: pradėti taikyti Nyderlandų mokslininkų aprašytą fito rūgšties konservavimo metodą VUB Restauravimo skyriaus praktiniame darbe.

Projekto uždaviniai:

1) vizualiai įvertinti VUB Rankraščių skyriaus Traktatų ir mokslo darbų fondą (F3) ir atrinkti dokumentus, turinčius geležies-galo korozijos požymių.

2) ištirti 300 rankraščių iš atrinktų dokumentų UV šviesoje, nustatyti pH, geležies jonų valentingumą, identifikuoti dėmes. 

3) atliktų tyrimų pagrindu parengti 12 rankraštinių dokumentų restauravimo programas ir šiuos rankraščius konservuoti naudojant fito rūgšties konservavimo metodą.

Rezultatai

Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomas fondas Traktatai ir mokslo darbai (F3) iš viso apima 2 693 saugojimo vienetus (427 180 lapų). Visi fonde saugomi rankraščiai yra rašyti ant popieriaus geležies galo rašalu.  Fondo būklė kelia nerimą dėl prasidėjusios rašalo korozijos. Reikia atkreipti dėmesį, kad rankraštinių dokumentų irimas, kurį sukelia geležies galo rašalo korozija, yra didelė Lietuvos ir viso pasaulio bibliotekų bei archyvų problema. Popierinių dokumentų, parašytų geležies galo rašalu, apdorojimas fitatais yra patikrintas, saugus bei aprobuotas konservavimo-restauravimo srityje dirbančių mokslininkų metodas. Tai yra vienas efektyviausių iki šiol žinomų konservavimo būdų, žymiai prailginančių šios rūšies dokumentų gyvavimo trukmę.  Projekto metu fito rūgšties konservavimo metodas bus taikomas VU bibliotekos Restauravimo skyriaus praktiniame darbe, konservuojant geležies-galo rašalo ėduonies pažeistus Traktatų ir mokslo darbų fondo (F3)  rankraštinius dokumentus.

Projektu siekiama:

1) pilnai įvertinti F3 dokumentų būklę;

2) atlikti visus reikalingus tyrimus (vizualus įvertinimas, įvertinimas UV šviesoje, rašale esančios geležies valentingumo nustatymas, dėmių identifikavimas, pH matavimai) ir atrinkti 12 rankraštinių dokumentų, pažeistų geležies galo rašalo ėduonies,

3) sukomplektuoti visą dokumentų apdorojimo kalcio fitatais metodikos taikymui reikalingą įrangą, priemones ir medžiagas;

4) konservuoti atrinktus dokumentus (pirmiausiai atrinkti dokumentai būtų apdorojami fitinės rūgšties junginiais - kalcio fitatais, po to – šarminiais tirpalais ir, priklausomai nuo konkretaus dokumento būklės, būtų atliekami kiti konservavimo procesai).

Įgyvendinimo terminas

Nuo 2015-04-01 Iki 2015-12-31

Finansavimas

Finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Skirta 3 000,00 €.

Projekto vadovas

Tatjana Timčenko

Kontaktai

Tatjana Timčenko, Tel. 8 5 268 7135, el. p. tatjana.timcenko@mb.vu.lt