lt en

Informacijos ir žinių prieinamumas žmonėms su negalia – ODISĖJAS

Tikslus projekto pavadinimas Informacijos ir žinių prieinamumas žmonėms su negalia – ODISĖJAS
Tikslas Įkurti kompetencijos centrą VU bibliotekoje ne tik VU studentams, bet ir kitiems bibliotekos vartotojams su negalia, suteikti galimybę naudotis informacijos resursais, moderniomis informacinėmis technologijomis, užtikrinti ir plėsti prieigos prie informacijos ir žinių lygias galimybes per  naujas akademinės bibliotekos paslaugas.
Rezultatai VU bibliotekoje buvo atidarytas Kompetencijos centras žmonėms su negalia – ODISĖJAS.  VU bibliotekoje įrengtos 4 darbo vietos, aprūpintos kompensacine technika: 1 akliesiems ir 1 silpnaregiams, 1 kompiuterizuota darbo vieta žmonėms su smulkiosios motorikos sutrikimais ir 1 vieta darbui su elektronine lupa, skirta silpnaregiams. Yra Brailio spausdintuvas, skeneris.
Įgyvendinimo terminas 2005 m.
Finansavimas UNESCO Dalyvavimo programos (UNESCO Participation Programme).  71 800 Lt.
Projekto vadovas Birutė Butkevičienė
Partneriai Tai bibliotekos ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos projektas Lygios prieigos prie informacijos žmonėms su negalia.
Kontaktai Daiva Mulvinaitė, Tel. 8 5 268 7119, el. p. daiva.mulvinaite@mb.vu.lt