lt en

„Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas"

Tikslus projekto pavadinimas „Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas"
www.epaveldas.lt/home
Tikslas Integralios virtualios informacinės sistemos sukūrimas.
Rezultatai Projekto metu skaitmeninamos XVI –XX a. knygos lietuvių kalba ir lituaniniai leidiniai, senieji Lietuvos ir išeivijos periodiniai, kartografiniai leidiniai, smulkioji spauda, pavyzdžiui, valdžios įstaigų įsakymai, potvarkiai, atsišaukimai, afišos, programos ir daugelis kitų įvairius istorinius laikotarpius atspindinčių dokumentų.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2005 m. iki 2008m.
Finansavimas Projektas įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą.
Projekto vadovas Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Logotipas  
Kontaktai Elona Malaiškienė, Tel. 8 5 268 7141, el. p. elona.malaiskiene@mb.vu.lt