lt en

„LDK skaitmena: LDK rankraštinių dokumentų skaitmeninimas globalizacijos sąlygomis. Teorija, metodologija ir praktika“. VUB – partneris.

Tikslus projekto pavadinimas „LDK skaitmena: LDK rankraštinių dokumentų skaitmeninimas  globalizacijos sąlygomis. Teorija, metodologija ir praktika“ 
VUB – partneris.
Tikslas Šio projekto tikslas - padėti mokslininkams ir ekspertams įdiegti informacines technologijas jų tyrimuose. Parengti teorinius LDK rankraštinių dokumentų skaitmeninio publikavimo principus bei metodologiją bendradarbiaujant informatikos ir humanitarinių specialybių mokslininkams, surasti bendrą prieigos modelį prie istorinių dokumentų skaitmeninių kolekcijų, jau sukurtų Lietuvoje (naudojant skirtingus duomenų pateikimo būdus, skirtingas programavimo aplinkas),  kad visuma būtų pasiekiama moksliniams tyrimams.
Rezultatai Sukurta moderni ekspertų ir visų suinteresuotųjų bendravimo aplinka interneto svetainėje www.musicalia.lt/svarstome/LDK  aktualioms problemoms apsvarstyti.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2006-07-01 iki 2006-12-10
Finansavimas Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. Skirta 3 041,00 Lt.
Projekto vadovas dr. Nerutė Kligienė
Partneriai Matematikos ir informatikos institutas, Filologijos fakultetas, Lietuvių kalbos institutas ir VU biblioteka.
Kontaktai Irena Katilienė, Tel. 8 5 268 7199, el. p. irena.katiliene@mb.vu.lt