lt en

Leidinio „Bibliotheca curiosa“ rengimas ir leidimas

Tikslus projekto pavadinimas Leidinio „Bibliotheca curiosa“ rengimas ir leidimas
Tikslas 2015-05-09 VU bibliotekoje surengta paroda „Biblioteca curiosa“ („Įdomioji biblioteka“) įrodė, kad šis projektas visuomenę labai sudomino, parodą aplankė rekordiškai didelis lankytojų skaičius. Susidomėjimą lankytojai išreiškė ir rašydami atsiliepimus, kuriuose buvo išreikštas pageidavimas įsigyti spausdintą parodos katalogą lietuvių-anglų kalbomis. Tokio pobūdžio gausiai iliustruotu leidiniu būtų aktualinama ir populiarinama kol kas menkai tyrinėta Lietuvos kultūros paveldo sritis – senoji knyga. Knygos, ypatingos savo turiniu, išvaizda ar pasižyminčios kitomis išskirtinėmis ypatybėmis, iki šiol niekada nebuvo pristatytos visuomenei. 
Šis leidinys būtų naudingas tiek mokykloms, tiek plačiajai visuomenei, siekiant supažindinti moksleivius su senosios knygos specifika, knygos kultūra, mokslo istorija. 
Pagrindinis projekto tikslas – parengti ir išleisti senąjį paveldą populiarinantį leidinį „Biblioteca curiosa“, kurį sudarys įvairialypę medžiagą apibendrinantis įvadinis straipsnis ir 140 iliustracijų su anotacijomis. 
Projekto uždaviniai: 1) parašyti ir išversti straipsnį į anglų kalbą, 2) pabaigti parengti apie 100 anotacijų ir jas visas išversti į anglų kalbą, 3) išleisti leidinį, 4) pristatyti leidinį visuomenei ir vykdyti jo sklaidą.
Rezultatai Parengti ir išleisti leidinį „Biblioteca curiosa“.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2016-04-01 iki 2016-12-31
Finansavimas Finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Skirta – 17 213,00 €.
Projekto vadovas dr. Viktorija Vaitkevičiūtė-Verbickienė
Kontaktai dr. Viktorija Vaitkevičiūtė, tel. 8 5 268 7200, el. p. viktorija.vaitkeviciute@mb.vu.lt