lt en

Leidinio „Vilniaus universiteto bibliotekos plantenai: katalogas“ išleidimo finansavimas

Tikslus projekto pavadinimas

Leidinio Vilniaus universiteto bibliotekos plantenai: katalogas“ išleidimo finansavimas

Tikslas

Išleisti Vilniaus universiteto bibliotekos plantenų katalogą, kuriame suregistruoti ir moksliškai aprašyti 454 pavadinimai (737 vnt.) leidinių, išleistų 1558–1746 m. Plantino-Moretų dinastijos leidykloje – reikšmingiausioje XVI–XVIII a. Vakarų Europos leidybinėje įmonėje. Katalogą papildo įžanginis straipsnis, išsamiai apžvelgiantis Plantino-Moretų leidyklos veiklą bei pristatantis VU bibliotekos Plantenų kolekciją, su vertimu į anglų kalbą.

Rezultatai

Išleistas Vilniaus universiteto bibliotekos plantenų katalogas kartu su įžanginiu straipsniu lietuvių ir anglų kalbomis bei su asmenvardžių, antraščių ir įstaigų proveniencijų rodyklėmis.

Įgyvendinimo terminas

Nuo 2015 09 01 Iki 2015 12 31

Finansavimas

Finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Skirta – 7 303,00 Eur

Projekto vadovas

dr. Viktorija Vaitkevičiūtė

Kontaktai

dr. Viktorija Vaitkevičiūtė, tel. 8 5 268 7200, el. p. viktorija.vaitkeviciute@mb.vu.lt