lt en

Leidinys „Lietuvos bibliografija. Serija C: Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos. – 1912-1913, d. 2: Mažoji Lietuva“

Tikslus projekto pavadinimas Leidinys „Lietuvos bibliografija. Serija C: Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos. – 1912-1913, d. 2: Mažoji Lietuva“
Tikslas Parengti ir išleisti leidinį Lietuvos bibliografijos C serijos rodyklė Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos, d. 2: Mažoji Lietuva.
Rezultatai Išleistas leidinys Lietuvos bibliografijos C serijos rodyklė Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos, d. 2: Mažoji Lietuva. Tiražas – 300 egz.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2012-06-21 Iki 2012-11-30
Finansavimas Finansavo Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija. Skirta 8 000,00 Lt.
Projekto vadovas Eglė Akstinaitė
Kontaktai Eglė Akstinaitė, Tel. 8 5 268 7134, el. p. egle.akstinaite@mb.vu.lt