lt en

Leonardo da Vinci programos finansuojamas projektas DigCurV – Skaitmeninės priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimas Europoje (Digital Curator Vocational Education Europe)

 

Tikslus projekto pavadinimas

Leonardo da Vinci programos finansuojamas projektas DigCurV  – Skaitmeninės priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimas Europoje (Digital Curator Vocational Education Europe)

VU biblioteka viena iš partnerių steigėjų.
www.digcur-education.org/

Tikslas Paremti ir išplėsti kvalifikacijos tobulinimo galimybes kultūros sektoriaus specialistams, dirbantiems skaitmeninių kolekcijų priežiūros srityje. Projektas skirtas skaitmeninės priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimui Europoje. 
Rezultatai Projekto metu surinkta, susisteminta ir išanalizuota informacija apie dabar Europoje egzistuojančias mokymosi galimybes ir naudojamas metodologijas; ištirti šios srities kvalifikacijos tobulinimo poreikiai; pateiktos rekomendacijos mokymo programos kūrimui ir parengta bei išbandyta skaitmeninės priežiūros mokymo programa.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2011-01 Iki 2013-06
Finansavimas Projektas finansuotas iš Europos sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programos.
Partneriai DigCurV projektas vienija Europos, Kanados ir JAV organizacijas, turinčias didelę tarptautinio bendradarbiavimo patirtį skaitmeninių bibliotekų ir skaitmeninio išsaugojimo srityje.
Logotipas
Kontaktai Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, Tel. 8 5 268 7130, el. p. nijole.klingaite@mb.vu.lt