lt en

LiBiTOP: Lietuvos bibliotekų tinklo optimizavimas

Tikslus projekto pavadinimas LiBiTOP : Lietuvos bibliotekų tinklo optimizavimas
http://libitop.blogspot.lt/
Tikslas Parengti valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų paskirties, funkcijų, paslaugų ir valdymo plėtros galimybių studiją.
Rezultatai Projekto metu numatyta atlikti kelis Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų tyrimus:
• Išanalizuoti šių bibliotekų plėtros tendencijas ir veiksnius;
• Atlikti tiriamų bibliotekų ateities plėtros scenarijų tyrimą;
• Išanalizuoti bibliotekų strategijas, kiekybinius ir kokybinius veiklos rodiklius;
• Parengti valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų paskirties, funkcijų, paslaugų ir valdymo plėtros galimybių studiją.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2012-12-28 iki 2014-06-28
Finansavimas ESFA
Projekto vadovas Irena Krivienė
Logotipas
Kontaktai Gražina Balandytė, Tel. 8 5 2687105, el. p. grazina.balandyte@mb.vu.lt