lt en

Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje

Tikslus projekto pavadinimas Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje
Tikslas

Projekto tikslai:

  • VU bibliotekoje saugomo regionų kultūros paveldo pristatymas, atskleidimas, aktualizavimas.
  • Galimybės sudarymas nekeliaujant susipažinti su VU bibliotekos lobiais.

Uždaviniai:

  • susitikti su regionų bendruomenėmis, padiskutuoti jas dominančiais klausimais, susijusiais su kultūra ir kultūros paveldu
  • pristatyti skirtingiems vartotojų poreikiams pritaikytą ekskursijų po VU bibliotekos kultūros paveldo objektus sistemą, technologinius sprendimus – bibliotekos virtualus turas.  
  • skatinti moksleivius domėtis istorija, jos išsaugojimu, savo kultūra. Sudominti studijomis universitete.
Rezultatai Projekto metu bus pristatoma ta bibliotekoje saugomo kultūros paveldo (rankraščiai, knygos, kartografija, grafika, senoji fotografija) dalis, kuri labiausiai atspindi Lietuvos ir konkretaus regiono istoriją. Renginių dalyviai turės unikalią progą savame krašte pamatyti įdomiausius dokumentus, saugomus VU bibliotekoje. Projekto programoje numatomi 6 išvažiuojamieji susitikimai 6-uose Lietuvos miestuose: Anykščiuose, Kražiuose, Plungėje, Kėdainiuose, Joniškėlyje, Biržuose. Planuojama susitikimus organizuoti miesto bibliotekose arba kultūros centruose, muziejuose.  Taip pat projekto metu bus pristatomas VU bibliotekos naujas produktas – virtualus turas po istorinę Vilniaus universiteto biblioteką. Renginio trukmė – visa diena. Kiekvienam renginiui bus išleistas lankstinukas ir skirtukas, o miesto bibliotekai įteikta dovana – tam regionui įdomiausio dokumento, saugomo VU bibliotekoje, kopija.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2015-03-01 Iki 2015-12-30
Finansavimas Finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Skirta 3 400,00 €.
Projekto vadovas dr. Marija Prokopčik
Kontaktai Indrė Zalieskienė, Tel. 8 5 268 7133, el. p. indre.zalieskiene@mb.vu.lt