lt en

Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje. III etapas

Tikslus projekto pavadinimas Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje. III etapas
Tikslas

Projekto tikslai:

  • VU bibliotekoje saugomo regionų kultūros paveldo vertybių, turinčių išskirtinę svarbą Lietuvos ir jos kultūros istorijai, pristatymas, atskleidimas, aktualizavimas;
  • sudarytos galimybės regionų gyventojams neišvykstant iš savo miesto susipažinti su savo krašto kultūriniu paveldu.
Rezultatai Projekto metu buvo pristatoma ta Bibliotekoje saugomo kultūros paveldo (rankraščiai, knygos, kartografija, grafika, senoji fotografija) dalis, kuri labiausiai atspindi Lietuvos ir konkretaus regiono istoriją. Renginių dalyviai turėjo unikalią progą savame krašte pamatyti įdomiausius dokumentus, saugomus VU bibliotekoje. Įvyko penki išvažiuojamieji susitikimai Lietuvos miestuose: Raseiniuose, Klaipėdoje, Telšiuose, Zarasuose, Panevėžyje. Kiekvienam renginiui buvo išleistas lankstinukas ir atvirukas, o miesto bibliotekai įteikta dovana – tam regionui įdomiausio dokumento, saugomo VU bibliotekoje, kopija.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2017-03-01 Iki 2017-12-15
Finansavimas Finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Skirta 2 700,00 €.
Logotipas  
Projekto vadovas Indrė Zalieskienė
Kontaktai Indrė Zalieskienė, Tel. 8 5 268 7133, el. p. indre.zalieskiene@mb.vu.lt