lt en

Lietuvos archyvuose ir bibliotekose saugomo dokumentinio paveldo, susijusio su kunigaikščių Oginskių gyvenimu ir veikla Lietuvoje, parodos parengimas ir katalogo išleidimas

Tikslus projekto pavadinimas Lietuvos archyvuose ir bibliotekose saugomo dokumentinio paveldo, susijusio su kunigaikščių Oginskių gyvenimu ir veikla Lietuvoje, parodos parengimas ir katalogo išleidimas
Tikslas Parengti spaudai ir išleisti parodos, skirtos kunigaikščių Oginskių gyvenimui ir veiklai Lietuvoje paminėti, katalogą.
Rezultatai Bus parengta paroda ir išleistas parodos katalogas.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2015-04-17 Iki 2015-09-30
Finansavimas Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, skirta – 10 000, 00 €
Projekto vadovas dr. Marija Prokopčik
Kontaktai dr. Marija Prokopčik, Tel. 8 5 268 7101, el. p. marija.prokopcik@mb.vu.lt