lt en

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemių rankraštiniai kartografijos šaltiniai XVI-XIX a.

Tikslus projekto pavadinimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemių rankraštiniai kartografijos šaltiniai XVI-XIX a.
Tikslas Parengti ir išleisti XVI-XIX a. rankraštinių ir žemių planų, kuriuose vaizduojamos LDK teritorijos, šaltinių publikaciją (knygą).
Rezultatai Bus išleistas šaltinių leidinys „Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemių rankraštiniai žemėlapiai ir planai: XVI-XIX a. kartografiniai šaltiniai (Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių fondai)“.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2015-03-02 Iki 2016-01-08
Finansavimas Finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Skirta 19 694,16 Eur.
Projekto vadovas Dr. Tomas Čelkis
Kontaktai Dr. Tomas Čelkis, el. p. tomas.celkis@if.vu.lt