lt en

MIDAS: Nacionalinis atviros prieigos mokslinės informacijos duomenų archyvas www.midas.lt

Tikslus projekto pavadinimas MIDAS: Nacionalinis atviros prieigos mokslinės informacijos duomenų archyvas
www.midas.lt
Tikslas Projekto tikslas yra sukurti vieningą nacionalinį mokslo tyrimų duomenų skaitmeninį archyvą, leidžiantį teikti el. paslaugas, kaupti ir saugoti biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, žemės ūkio ir technologijos mokslų tyrimų empirinius duomenis ir kitą su mokslo tyrimais susijusią informaciją (pvz. metodologijos, klausimynai, duomenų kodavimo schemos, projektų ataskaitos ir kt.), sudarant galimybę visiems norintiesiems nemokamai, lengvai ir patogiai, nepažeidžiant autorių teisių ir intelektinės nuosavybės teisių, juos pasiekti internetu.
Rezultatai Pabaigtos 3 sistemos kūrimo iteracijos, kurių metu buvo realizuoti šie MIDAS veiklos procesai bei su jais susiję komponentai:  tyrimo darbalaukio sukūrimas; duomenų įkėlimas; duomenų aprašymas; duomenų analizės įrankio naudojimas; prieigos teisių duomenų objektui nustatymas; duomenų paieška; duomenų parsiuntimas; tvarkomų duomenų peržiūra ir kt. Sumontuota ir ištestuota bei veikia techninė įranga (infrastruktūra).  Atlikta duomenų analizės metodų algoritmizavimo ir pilotinio įrankio programinės įrangos sukūrimo paslauga, duomenų analizės įrankis integruotas į MIDAS sistemą.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2012-01-02 Iki 2015-04-30
Finansavimas ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšos pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-13-V „Mokslo duomenų archyvas“. Projekto paraiškoje numatyta bendra projekto vertė – 15 000 000 Lt (4 344 300,28 Eur).
Projekto vadovas Prof.  Gintautas Dzemyda
Partneriai VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
Kontaktai Dr. Žibutė Petrauskienė, Tel. 8 5 219 5059, el. p. zibute.petrauskiene@mb.vu.lt