Projekto nauda

Nacionalinis atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centras – vieta, kur idėjos virsta realybe

Mokslo, studijų ir verslo integracija yra valstybės, kurios darnaus vystimosi prioritetai yra žinių visuomenė ir konkurencinga ekonomika, būtinybė. Ji reikalauja modernios informacijos ir komunikavimo infrastruktūros, kuri stiprintų mokslo ir studijų vienovę, skatintų mokslinę kooperaciją, šalintų egzistuojančią takoskyrą tarp verslo subjektų ir studijų bei mokslo institucijų.

Vilniaus universitetas, įvertinęs abipusiai naudingos studijų, mokslo ir verslo sąveikos poreikį, 2009 metų kovo 29 d. pasirašė trišalę sutartį su Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija bei Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas“ finansavimo ir administravimo.

Projekto finansavimas

  • Europos regioninės plėtros fondas (85 milijonai litų)
  • Lietuvos Respublikos biudžetas (15 milijonų litų).

Nuo sutarties pasirašymo datos projektas bus įgyvendintas per 36 mėnesius.

Projekto misija

Telkti studijų, mokslo ir verslo pajėgas, siekiant skatinti žinių ekonomikos plėtrą Lietuvoje. Nacionalinis atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centras (MKIC) taps komunikavimo tarp mokslo ir studijų, mokslo ir verslo, verslo ir studijų centru. Metodinio, kompetencijų vadybos centro sukūrimas mokslinė komunikacijos centre užtikrins sistemingą, poreikiais pagrįstą kompetencijų plėtros galimybę mokslinių ir akademinių bibliotekų darbuotojams.

MKIC vizija

Modernus, šiuolaikinis žinių ir informacijos centras, pasižymintis kokybiška ir įvairialype informacijos išteklių, paslaugų ir programų pasiūla, sukuriantis skatinančią ir įkvepiančią fizinę ir virtualią aplinką vartotojams, paklausus, pripažintas ir matomas VU bendruomenėje, šalyje ir pasaulyje. Tai bus efektyvi organizacija, kuria didžiuojasi jos darbuotojai ir kuri yra patraukli jauniems specialistams.

„Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras yra ateities biblioteka, kuri padės įgyvendinti ateities mokslo iššūkius“, – kalbėjo Vilniaus universiteto rektorius Benediktas Juodka.

MKIC ir Saulėtekio technologijų slėnis

Nacionalinis atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centras yra integruota Saulėtekio technologijų slėnio dalis. Naujas MKIC pastatas bus statomas Saulėtekio al. teritorijoje. Šiuo metu čia įsikūrę keturi Vilniaus universiteto fakultetai, kai kurie Vilniaus Gedimino technikos universiteto padaliniai bei šių universitetų studentų bendrabučiai. Ateityje į Saulėtekio slėnį planuojama perkelti dar keletą Vilniaus universiteto fakultetų, Lietuvos mokslo institutų, čia įsikurs verslo įmonės. Naujasis centro pastatas bus pirmasis Saulėtekio slėnio statinys, aplink kurį vėliau iškils kiti slėnio pastatai.

MKIC nauda, funkcionalumas ir aktualumas

Kuriant tarptautinio lygio mokslo, studijų ir žinių ekonomikos centrą, spartinantį žinių visuomenės kūrimą padeda patirties ir žinių mainai bendradarbiaujant su kitų pasaulio valstybių mokslo ir technologijų slėnių informacijos centrais.

“MKIC bus visiškai nauja informacinių paslaugų vieta, kurioje visada rastum tai, ko ieškai, kurioje tavęs lauktų ir į kurią norėtum vėl ir vėl sugrįžti. Informacijos centras orientuosis į mokymosi visą gyvenimą ir nuolatinio žinių atnaujinimo siekį. Ši vieta taps tikru žinių, mokslinės komunikacijos, informacijos, idėjų centru, atviru ir prieinamu 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę visoms vartotojų grupėms šalies mastu“, – teigė VU bibliotekos generalinė direktorė Irena Krivienė.

Bendras naujojo MKIC pastato plotas bus apie 13 830 m², iš jų 2 750 m² ploto bus skirta saugykloms. Jose planuojama sutalpinti apie 1,8 mln. spaudinių. Dar iki 0,31 mln. spaudinių planuojama patalpinti centro vartotojų erdvėse (atviruose fonduose). Centre numatyta įrengti per 670 darbo vietų lankytojams ir 80 darbo vietų darbuotojams.

Centro pastatą sudarys trys 3-jų, 4-rių ir 5-ių aukštų korpusai, sujungti cokoliniu aukštu. Požeminėje dalyje bus įrengtos knygų saugyklos ir techninės patalpos. Didieji korpusai skirti vartotojams, juose bus įrengtos konferencijų ir parodų salės, skaityklos, individualaus darbo kabinos, grupinio darbo kambariai, kavinė ir knygynas. Mažasis korpusas taps administraciniu pastatu.

Vartotojų zonos erdvės bus lengvai prieinamos visiems centro lankytojams, kompiuterizuotos, aprūpintos dokumentų kopijavimo ir spausdinimo įranga, bus teikiama belaidžio interneto prieiga. Taip pat visose skaityklose numatyta sukurti tyliąsias bei poilsio zonas. Atsižvelgiant į lankytojų poreikius, centre bus įrengtos specializuotos skaityklos, kurių informacijos išteklių fondai bus formuojami pagal atitinkamas mokslo šakas, naujausios mokslinės periodikos skaitykla, visą parą lankytojams atvira populiarios periodikos skaitykla.

Projektuojant technologinius įrengimus buvo atsižvelgiama į pačias pažangiausias, užsienio bibliotekose taikomas kokybiško informacijos teikimo vartotojams sąlygas atitinkančias vartotojų, pastato, informacijos išteklių apsaugą bei komfortiškas darbo sąlygas garantuojančias technologijas.

MKIC patrauklumą ir funkcionalumą užtikrins fizinės erdvės, patrauklios ne tik moksliniams tyrinėjimams, studijoms, individualiam darbui, verslui, bendradarbiavimui bet ir bendravimui, poilsiui. Įvairių Lietuvos regionų mokslo, verslo, švietimo atstovai galės naudotis čia kaupiamais informaciniais ištekliais bei modernia infrastruktūra: skaityklomis, darbo kambariais, konferencijų sale, individualaus darbo kabinomis, poilsiui bei bendravimui skirtomis erdvėmis.

Kuriamas Nacionalinis atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centras pasižymės informacijos išteklių turinio ir formų įvairove, koncentruojant kokybiškus informacijos išteklius, atitinkančius Saulėtekio technologijų slėnio mokslinių tyrimų kryptis vienoje vietoje. Pagrindiniais centro uždaviniais taps mokymosi visą gyvenimą galimybės užtikrinimas, naujausiomis informacinėmis technologijomis besiremiančių paslaugų teikimas, glaudžios mokslo, studijų ir verslo sąveikos užtikrinimas, perimant geriausią pasaulinės praktikos patirtį.