Pagrindinė informacija

Pastato technologinės dalies pristatymas. Pagrindiniai duomenys

1. Autoriai ir vieta. Naujojo centro architektas Rolandas Palekas. Projektas rengtas 2004–2006 m.

Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras (toliau MKIC, centras) bus statomas mokslo ir verslo klasteryje Saulėtekio slėnis Saulėtekio al. teritorijoje. Šiuo metu čia įsikūrę keturi Vilniaus universiteto fakultetai, kai kurie Vilniaus Gedimino technikos universiteto padaliniai bei šių universitetų studentų bendrabučiai. Ateityje į Saulėtekio slėnį planuojama perkelti dar keletą Vilniaus universiteto fakultetų, Lietuvos mokslinių institutų, čia įsikurs verslo įmonės. MKIC bus pirmasis Saulėtekio slėnio  statinys, aplink kurį vėliau iškils kiti klasterio pastatai. Tokiu būdu MKIC atsidurs pačiame jo centre.

2. Bendrieji duomenys. Bendras naujojo MKIC pastato plotas 13 831,66 m², iš jų saugykloms –  2750 m2, kuriose bus galima sutalpinti apie 1,8 mln. spaudinių. Centro vartotojų erdvėse (atviruose fonduose) planuojama sutalpinti iki 0,31 mln. spaudinių. Centre planuojama per 670 darbo vietų lankytojams ir 80 darbo vietų darbuotojams.

3. Architektūrinis ir funkcinis pastato sprendimai. Sklypo, kuriame iškils naujasis centro pastatas, dislokacija turėjo įtakos pastato architektūriniam sprendimui. Pamiškė, dažnai paįvairinta akmenų sankaupomis –  Lietuvai būdingas kraštovaizdis, kurį tarsi atkartos naujasis centro pastatas. Centro teritorija ribosis su mišku, prie kurio priglus riedulius imituojantys pastatai.

MKIC pastatas susidės iš trijų  korpusų, sujungtų cokoliniu aukštu. Virš žemės be cokolinio aukšto, apjungiančio visus centro korpusus, bus 3-jų, 4-rių ir 5-ių aukštų pastatai. Analogiški cokolinio aukšto plotui techninis ir saugyklų aukštai numatyti po žeme.

1 pav. MKIC  pastato mažojo ir viduriniojo korpusų pjūvis ir didysis korpusas

Kiekvienam korpusui numatytos tam tikros funkcijos:
Didysis korpusas – 5 aukštų pastatas (lankytojų zona, viešos erdvės, centro darbo patalpos):

 • Cokoliniame aukšte planuojamos konferencijų ir parodų salės, centro Informacijos išteklių formavimo skyrius;
 • 1–4 aukštai skirti vartotojų zonai.

Vidurinysis korpusas – 4 aukštų pastatas (vartotojų zona):

 • Cokoliniame aukšte naujausių mokslinių žurnalų skaitykla;
 • 1–3 aukštuose specializuotos skaityklos.

Mažasis korpusas – 3 aukštų administracinis pastatas:

 • Cokoliniame aukšte – kavinė ir knygynas,
 • 1-2 aukštuose įsikurs centro direkcija, ryšių su visuomene, informacinių technologijų tarnybos, ūkio padalinys.

4. Vartotojų zonos. Šios zonos erdvės bus lengvai prieinamos visiems centro vartotojams,  kompiuterizuotos, aprūpintos dokumentų kopijavimo ir spausdinimo įranga. Taip pat numatytos tyliosios bei poilsio zonos (15 didesnių ir mažesnių poilsio salelių) visose skaityklose.

Vartotojų zonose numatyta įrengti iš viso 674 darbo vietų centro lankytojams:

 • 432 – skaityklose,
 • 18 – su garso / vaizdo aparatūra,
 • 39 – individualaus darbo kabinose,
 • 185 – grupinio darbo kambariuose.

Skaityklos:

 • Specializuotos skaityklos. Skaityklų informacijos išteklių fondai bus formuojami pagal atitinkamas mokslo šakas (vienoje jų planuojama įrengti informacinių leidinių fondą). Skaityklos išsidėstys didžiajame ir viduriniajame korpusuose. Jos užims visą  atitinkamo pastato aukštą, kuris nebus skaidomas į mažesnes erdves;
 • Naujausios mokslinės periodikos skaitykla su 52 darbo vietomis cokoliniame aukšte (vidurinysis korpusas);
 • Atvira populiariosios periodikos skaitykla (rekreacinė-poilsio zona centro lankytojams) su 20 vietų;
 • Visą parą lankytojams atvira skaitykla su 36 darbo vietomis cokoliniame aukšte greta konferencijų salės. Skaitykla tiesiogiai siejasi su  populiarios periodikos skaitykla, kurios spaudiniais bus galima naudotis ir nakties metu.
 • Mediateka su 8 individualiomis ir 10 atvirų darbo vietų.

Individualaus darbo kabinos  (39);
Grupinio darbo ir seminarų kambariai (11):

 • keturi – 13 darbo vietų (1 iš jų – mokymo klasė);
 • vienas – 8 darbo vietų;
 • vienas – 5 darbo vietų;
 • 3 grupinio darbo kambariai su galimybe transformuoti į vieną  didelę 100 vietų auditoriją;
 • 2 grupinio darbo kambariai su galimybe transformuoti į  20 vietų auditoriją.

5. Kitos viešos erdvės:

 • Konferencijų salė su 155 radiofikuotomis vietomis, stacionaria multimedia ir sinchroninio vertimo įrangomis.
 • Parodų salė greta konferencijų salės. Parodų salę numatyta įrengti taip, kad esant reikalui ją būtų galima lengvai transformuoti į seminarų, susitikimų ar panašių renginių poreikius atitinkančią erdvę.
 • Knygynas (nuomojamos patalpos).
 • Kavinė, 70 vietų (nuomojamos patalpos).

6. Darbuotojų zonos. Naujajame pastate numatytos šios darbo vietos centro darbuotojams:

 • Centro administraciniame korpuse  17 darbo vietų;
 • Informacijos išteklių formavimo skyrius (spaudinių komplektavimas, katalogavimas, sisteminimas, dalykinimas, iš viso 29 darbo vietos). Jiems patalpos numatytos cokoliniame aukšte didžiajame korpuse;
 • Informacijos specialistai, teikiantys informaciją bei konsultuojantys vartotojus kiekvienoje skaitykloje ir info stale (iš viso 32  darbo vietos);
 • Saugyklų darbuotojams numatyta darbo ir poilsio patalpa cokoliniame aukšte viduriniajame korpuse su 2 stacionariomis darbo vietomis.

7. Technologinė įranga. Projektuojant technologinius įrengimus buvo siekiama parinkti pačias pažangiausias, užsienio bibliotekose taikomas kokybiško informacijos teikimo vartotojams sąlygas atitinkančias bei vartotojų, pastato, informacijos išteklių apsaugą bei komfortiškas darbo sąlygas centre garantuojančias technologijas.

Informacijos prieigos įranga:

Kompiuterinė įranga. Visi MKIC veiklos procesai bus maksimaliai kompiuterizuoti:

 • 80 pilnai kompiuterizuotų darbo vietos darbuotojams;
 • Apie 200 darbo vietų vartotojams  su stacionariais ir nešiojamais kompiuteriais;
 • Visose vartotojų zonose bus teikiama bevielio interneto prieiga.

Stacionari multimedijos įranga planuojama 11 vietų:

 • Konferencijų salėje
 • Parodų salėje
 • 7 transformuojamose auditorijose ir grupinio darbo kambariuose
 • Direkcijos pasitarimų kambaryje
 • Svečių priėmimo kambaryje

Horizontalūs ir vertikalūs transporteriai, sujungiantys saugyklas su skaityklomis, info stalu bei Informacijos išteklių formavimo skyriaus patalpomis cokoliniame aukšte. Iš viso numatyta 16 stotelių ir 45 vagonėliai.

Automatinis knygų grąžinimo aparatas su rūšiavimo moduliu. Jis bus įrengtas centro teritorijoje „iki kontrolės“ ir suteiks galimybę grąžinti knygas neįėjus į skaitytojų zoną. Bus įdiegta RFID leidinių apsaugos ir identifikavimo sistema, kuri yra suderinta su šiuo metu VUB veikiančia bibliotekine informacine sistema ALEPH.

Leidinių išdavimo savitarnos aparatai. 2 aparatai stovės cokoliniame aukšte netoli info stalo ir 2 aparatai bus skirti savarankiškam leidinių išdavimui iš vadovėlių fondo.

Apsaugos ir kokybiškų darbo sąlygų įranga:

 • Apsaugos vartai
 • Apsaugos, stebėjimo ir priešgaisrinė sistemos
 • Centralizuota dulkių šalinimo sistema
 • Oro vėdinimo sistema
 • Automatinė gaisro gesinimo sistema saugyklose.

Parengė Irena Krivienė

2009.03.24