lt en

Nacionalinis skaitmeninimo projektas „Virtuali istorinė Lietuva: LDK“

Tikslus projekto pavadinimas Nacionalinis skaitmeninimo projektas „Virtuali istorinė Lietuva: LDK“
www.ldkistorija.lt/
Biblioteka projekte yra pagrindinė turinio teikėja.
Tikslas Sukurti Lietuvos istoriją ir kultūrą pristatančią informacinę sistemą – virtualią atminties instituciją Virtuali istorinė Lietuva: LDK.
Rezultatai Projekto metu suskaitmeninti ir aprašyti J. Lelevelio fondo istoriniai žemėlapiai ir kiti unikalūs eksponatai, sudarant galimybę juos naudoti švietimo, mokslo, reprezentacijos tikslais. Sukurtos naujos elektroninės paslaugos: Mapedija – Wikipedijos principais grįsta portalo funkcinė posistemė, vartotojams suteikianti galimybę prisidėti prie turinio kūrimo; funkcinė posistemė Žemėlapis, kaip istorijos šaltinis, apjungianti senuosius skaitmeninius žemėlapius su istoriniu turiniu bei projekto geografinė informacinė sistema (GIS), skirta darbui su erdvine ir aprašomąja informacija.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2010 m. Iki 2012 m.
Finansavimas Finansuotas ES Struktūrinių fondų lėšomis. Skirta – 804 903,12 Lt.
Projekto vadovas Projekto iniciatorius yra VU Istorijos fakultetas. Vadovas Žilvinas Jančoras.
Partneriai VU komunikacijos fakultetas.
Logotipas
Kontaktai Elona Malaiškienė, Tel. 8 5 268 7141, el. p. elona.malaiskiene@mb.vu.lt