lt en

Parodos, skirtos K.Donelaičio sukakčiai paminėti, katalogo išleidimas

Tikslus projekto pavadinimas Parodos, skirtos K.Donelaičio sukakčiai paminėti, katalogo išleidimas
Tikslas Parengti spaudai ir išleisti parodos, skirtos K.Donelaičio sukakčiai paminėti, katalogą.
Rezultatai Išleistas leidinys – parodos, skirtos K. Donelaičio sukakčiai paminėti, katalogas „Šimtus jau metus saulelė tekėjo ir leidos“. Tiražas 500 egz.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2014-01-01 Iki 2014-12-31
Finansavimas Finansavo Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija. Skirta – 7 000,00 Lt.
Projekto vadovas dr. Marija Prokopčik
Kontaktai dr. Viktorija Vaitkevičiūtė-Verbickienė, Tel. 8 5 268 7200, el. p. viktorija.vaitkeviciute@mb.vu.lt