lt en

Seniausios Lietuvos akademinės bibliotekos virtuali rekonstrukcija (VIRTUS)

Tikslus projekto pavadinimas

Seniausios Lietuvos akademinės bibliotekos virtuali rekonstrukcija (VIRTUS)
www.virtus.mb.vu.lt/

Tikslas Ištirti seniausią išlikusį Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštinį katalogą Catalogus auctorum ordine alphabetico dispositus in Bibliotheca Collegii Academiae Vilnensi S. I. reperibilium [Vilnius, 1772] (F2-DC 8), jį transkribuoti, identifikuoti kataloge minimus dokumentus ir gautą medžiagą patalpinti sukurtoje duomenų bazėje.
Rezultatai Sukurtoje duomenų bazėje lygiagrečiai su skaitmeniniu katalogo vaizdu pateikiama šaltinio transkripcija ir tyrimo metu gauti duomenys apie kiekvieną rankraštyje minimą dokumentą.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2014 04 01 Iki 2015 12 31
Finansavimas Finansuoja Lietuvos mokslo taryba.  Skirta 160 000 Lt (46 339,20 Eur).
Projekto vadovas habil. dr. Axel Ernst Walter
Kontaktai Aušra Rinkūnaitė, Tel. 8 5 268 7200, el. p. ausra.rinkunaite@mb.vu.lt