lt en

Senosios hebrajų raštijos paminklai.

Tikslus projekto pavadinimas Senosios hebrajų raštijos paminklai.
Tikslas Išsaugoti ateities kartoms unikalų pergamente hebrajų kalba rašytą XIV a. Senąjį Testamentą ir pasaulio mokslininkams sudaryti sąlygas laisvai juo naudotis.
Rezultatai Įgyvendinus projektą sukurta skaitmeninė knygos kopija (888 p.) kompaktinėse plokštelėse (2 egzemplioriai). Viena: TIFF formatu skirta archyvavimui, antra – JPEG formatu skirta tyrinėjimams. Antroji yra laisvai prieinama Rankraščių skyriuje.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2004-12-22 iki 2005-07-10
Finansavimas Finansavo VšĮ Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras. Skirta 6 500,00 Lt.
Projekto vadovas Elona Malaiškienė
Kontaktai Elona Malaiškeinė, Tel. 8 5 268 7141, el. p. elona.malaiskiene@mb.vu.lt