lt en

Tarptautinė konferencija „VUB – ženklas istorijos žemėlapyje: Paveldas-iššūkiai, postūmiai ir galimybės“

Tikslus projekto pavadinimas Tarptautinė konferencija „VUB – ženklas istorijos žemėlapyje: Paveldas-iššūkiai, postūmiai ir galimybės“
Tikslas Surengti konferenciją, skirtą VUB 440 metų sukakčiai paminėti. Konferencijos tikslas – bendros naujų kultūros paveldo apsaugos ir sklaidos paradigmų paieškos.
Rezultatai Surengta tarptautinė konferencija „VUB – ženklas istorijos žemėlapyje: Paveldas-iššūkiai, postūmiai ir galimybės“, kurioje buvo skaitomi pranešimai ir diskutuojama apie mokslinius kultūros paveldo tyrimus bei modernių technologijų teikiamas galimybes jų saugojimui bei aktualinimui; pristatyti VUB vykdomi dokumentinio paveldo išsaugojimo ir sklaidos darbai.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2010-06-18 Iki 2010-11-01
Finansavimas Finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Skirta 10 000,00 Lt.
Projekto vadovas dr. Marija Prokopčik
Kontaktai dr. Marija Prokopčik, Tel. 8 5 268 7100, el. p. marija.prokopcik@mb.vu.lt