lt en

Vilniaus universiteto bibliotekos duomenų saugyklų optimizavimas

Tikslus projekto pavadinimas Vilniaus universiteto bibliotekos duomenų saugyklų optimizavimas
Tikslas Užtikrinti optimalias valstybės reikšmės kultūros paveldo objektų saugojimo sąlygas VUB, plėtoti fondų apsaugos prevencinius metodus, pagrįstus moksliniais tyrimais, taip pat užtikrinti kultūros paveldo saugumą.
Rezultatai Projekto įgyvendinimo metu optimizuota Vilniaus universiteto dokumentų priežiūros ir saugojimo infrastruktūra: modernizuotos patalpos, įdiegta naujausia saugyklų įranga, įrengta specializuota mikrobiologinė ir cheminė laboratorija, skirta kryptingam dokumentų tyrimų vystymui bei modernizuota įranga, taikoma prevencinėms priemonėms stiprinti. Atnaujinta infrastruktūra ir įranga leis pritaikyti dokumentų patalpas specialiems reikalavimams, atitinkantiems dokumentų apsaugos normas, padės tinkamai stebėti dokumentų fizinę būklę, laiku ją stabilizuoti ir tinkamai palaikyti, leis išvengti įvairių neigiamų aplinkos veiksnių įtakos ir prailginti dokumentinio paveldo objektų eksponavimo trukmę. Modernios mikrofilmų ir mikrofišų skaitymo ir kopijavimo technikos naudojimas suteiks platesnę prieigą prie retų objektų kopijų, leis operatyviai vykdyti tyrėjų užsakymus.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2012 m. Iki 2014 m.
Finansavimas 425 000 Lt (123 088,51 Eur).
Projekto vadovas Kristina Stungurienė
Kontaktai Kristina Stungurienė, Tel. 8 5 268 7148, el. p. kristina.stunguriene@mb.vu.lt