lt en

Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis 2010

Tikslus projekto pavadinimas Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis 2010
Tikslas Parengti ir išleisti 440-osioms VU bibliotekos metinėms skirtą metraštį.
Rezultatai Išleistas leidinys „Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis 2010“. Tiražas 200 egz. Formatas A4. Apimtis 214 psl.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2010-05-10 Iki 2010-11-30
Finansavimas Finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Skirta 3 000,00 Lt.
Projekto vadovas Nijolė Klingaitė-Dasevičienė
Kontaktai Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, el. p. nijole.klingaite@mb.vu.lt