lt en

Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra (VEPS)

Tikslus projekto pavadinimas Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra  (VEPS)
www.epaveldas.lt/e_paveldo-projektas2
VUB dalyvavo kaip partneris.
Tikslas Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninto turinio kūrimo ir sklaidos tęstinumą, plėtojant virtualią elektroninio paveldo sistemą.
Rezultatai VEPS yra milžiniškas skaitmeninis lobynas.  VEPS portalas visiems besidomintiems šiuo lobynu užtikrina greitą ir patogią prieigą prie tūkstančių meno kūrinių, knygų, laikraščių, rankraščių tekstų, žemėlapių, garso įrašų.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2010 m. Iki 2012 m.
Finansavimas

Tai nacionalinis skaitmeninimo projektas, finansuojamas ES Struktūrinių fondų lėšomis. Skirta – 593 867,88 litų.

Projekto vadovas Lietuvos Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Partneriai Projekte dalyvavo 10 partnerių – bibliotekų, muziejų, archyvų.
Kontaktai Elona Malaiškienė, Tel. 8 5 268 7141, el. p. elona.malaiskiene@mb.vu.lt