lt en

VU bibliotekos automatizuota informacinė sistema (VUB AIS)

Tikslus projekto pavadinimas VU bibliotekos automatizuota informacinė sistema (VUB AIS)
Tikslas Sukurti integruotą sistemą, apimančią fondų komplektavimą, vieningo elektroninio knygų katalogo bei periodikos bazės kūrimą, skaitytojų aptarnavimą.
Rezultatai Sukurta bibliotekinė sistema BIBLIO, pradėtas rengti elektroninis katalogas. Sistema VU bibliotekoje veikė iki 2000 06 15.
Įgyvendinimo terminas Nuo 1991 m. iki 1994 m.
Finansavimas Biudžeto lėšomis. Projektą įgyvendino VU Informacinių technologijų taikymo centras.
Projekto vadovas Evaldas Krasauskas
Kontaktai Elona Malaiškienė, Tel. 8 5 268 7141, el. p. elona.malaiskiene@mb.vu.lt