lt en

Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje. III etapas

Tikslus projekto pavadinimas Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje. III etapas
Tikslas

Projekto tikslai:

  • VU bibliotekoje saugomo regionų kultūros paveldo vertybių, turinčių išskirtinę svarbą Lietuvos ir jos kultūros istorijai, pristatymas, atskleidimas, aktualizavimas;
  • galimybė neišvykstant iš savo miesto susipažinti su savo krašto kultūriniu paveldu.

Projekto uždaviniai:

  • susitikti su regionų bendruomenėmis, padiskutuoti jas dominančiais klausimais, susijusiais su kultūra ir kultūros paveldu;
  • pristatyti skirtingiems vartotojų poreikiams pritaikytą ekskursijų po VU bibliotekos kultūros paveldo objektus sistemą, technologinius sprendimus – bibliotekos virtualus turas;
  • skatinti moksleivius domėtis istorija, jos išsaugojimu, savo kultūra. Sudominti studijomis universitete;
  • tapatumo su Lietuva, savo kraštu formavimas.
Rezultatai Projekto metu bus pristatoma ta bibliotekoje saugomo kultūros paveldo (rankraščiai, knygos, kartografija, grafika, senoji fotografija) dalis, kuri labiausiai atspindi Lietuvos ir konkretaus regiono istoriją. Renginių dalyviai turės unikalią progą savame krašte pamatyti įdomiausius dokumentus, saugomus VU bibliotekoje. Projekto programoje numatomi išvažiuojamieji susitikimai 5 Lietuvos miestuose: Raseiniuose, Klaipėdoje, Telšiuose, Zarasuose, Panevėžyje. Planuojama susitikimus organizuoti miesto bibliotekose arba kultūros centruose, muziejuose. Renginio trukmė – visa diena. Kiekvienam renginiui bus išleistas lankstinukas ir skirtukas, o miesto bibliotekai įteikta dovana – tam regionui įdomiausio dokumento, saugomo VU bibliotekoje, kopija.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2017-03-01 Iki 2017-12-15
Finansavimas Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Skirta 2 700,00 €.
Logotipas  
Projekto vadovas Indrė Zalieskienė
Kontaktai Indrė Zalieskienė, Tel. 8 5 268 7133, el. p. indre.zalieskiene@mb.vu.lt