lt en

Komunikacijos ir informacijos skyrius

Vadovė Jonė Šulcaitė-Brollo
Telefonas: (8 5) 268 7133
Faksas: (8 5) 268 7104
Adresas: Universiteto g. 3, 01122 Vilnius
Elektroninis paštas: jone.sulcaite-brollo@mb.vu.lt

Skyriaus funkcijos:

  • palaiko viešuosius ryšius su valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, viešosios informacijos rengėjais ir platintojais bei teikia jiems informaciją apie VU bibliotekos veiklą;
  • organizuoja akcijas, spaudos konferencijas ir kitus renginius;
  • koordinuoja informacinių priemonių apie VU biblioteką rengimą, leidybą;
  • inicijuoja įvairių viešinimo, edukacinių, kultūrinių projektų rengimą ir koordinuoja jų vykdymą;
  • inicijuoja VU bibliotekos personalo kompetencijos ir kvalifikacijos kėlimą;
  • palaiko išorinę ir vidinę VU bibliotekos komunikaciją;
  • administruoja istorines ekskursijas po senąją VU biblioteką ir architektūrinį universiteto ansamblį;
  • rūpinasi VU bibliotekos įvaizdžio formavimu.