lt en

Adomo Mickevičiaus muziejus

Vyresn. muziejininkas Rimantas Šalna
Telefonas: (8 5) 279 1879
Adresas: Bernardinų g. 11, 01124 Vilnius
Elektroninis paštas: rimantas.salna@mb.vu.lt

Muziejaus elektroninis paštas:

am-muziejus@mb.vu.lt

Muziejaus funkcijos:

  • renka, sistemina ir saugo medžiagą, susijusią su Adomo Mickevičiaus gyvenimu, kūryba ir veikla;
  • rengia nuolatines ir laikinas temines ekspozicijas;
  • organizuoja kvalifikuotas ekskursijas muziejaus lankytojams;
  • institucijoms, privatiems asmenims teikia metodinę paramą, susijusią su A. Mickevičiaus asmenybe ir kūryba;
  • vykdo plačią kultūrinę šviečiamąją veiklą: organizuoja poezijos vakarus, poezijos konkursus, seminarus, konferencijas, knygų pristatymus, susitikimus su žymiais Lietuvos ir Lenkijos kultūros, meno ir politikos veikėjais;
  • spaudoje skelbia publikacijas apie A. Mickevičiaus gyvenimą, kūrybą bei muziejaus veiklą.