lt en

Eksploatacijos skyrius

Vedėja Kristina Stungurienė
Telefonas: (8 5) 268 7148
Faksas: (8 5) 268 7104
Adresas: Universiteto g. 3, 01122 Vilnius
Elektroninis paštas: kristina.stunguriene@mb.vu.lt

Skyriaus funkcijos:

  • palaiko VU bibliotekoje veikiančių inžinerinių sistemų darbą (mikroklimato, knygų transportavimo, apsaugos, gaisro gesinimo, pastatų valdymo (PVS) ir kitų sistemų);
  • vykdo techninę priežiūrą ir remontuoja pastato inžinerines sistemas, atlieka smulkius pastatų ir aplinkos remonto, priežiūros darbus;
  • užtikrina knygų, periodinių leidinių logistiką tarp Centrinės VU bibliotekos ir leidyklų, knygynų, fakultetų. Vykdo kitas transportavimo užduotis;
  • atsako už kasmetinį priešgaisrinės ir darbo saugos instruktažą darbuotojams;
  • vykdo ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą, pajamavimą, seno inventoriaus ir medžiagų nurašymą;
  • užtikrina švarą ir saugumą VU bibliotekoje bei bibliotekos teritorijoje. Vykdo kitą VU bibliotekos ūkinę veiklą.