lt en

Bibliografinių išteklių rengimo skyrius

L. e. p. vedėja Dalia Valikonytė
Telefonas: (8 5) 268 7134
Faksas: (8 5) 268 7104
Adresas: Universiteto g. 3, 01122 Vilnius
Elektroninis paštas: dalia.valikonyte@mb.vu.lt

Skyriaus funkcijos:

  • rengia VU mokslininkų, dėstytojų personalines bibliografijas;
  • kuria bibliografinių duomenų bazę „VU istorijos bibliografija“, kurioje nuo 2004 m. registruojamos publikacijos apie VU istoriją, VU struktūrinių padalinių mokslinę, pedagoginę ir visuomeninę veiklą;
  • bendradarbiaujant su kitomis bibliotekomis, rengia Lietuvos nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos – XX a. pradžios lietuviškų periodinių leidinių publikacijų – rodykles ir bibliografinių duomenų bazę „Lietuvos bibliografija. C serija“;
  • konsultuoja bibliografinio aprašo sudarymo klausimais.