lt en

Spaudinių saugojimo skyrius

Vedėja Lilija Karželienė
Telefonas: (8 5) 268 7117       
Faksas: (8 5) 268 7104       
Adresas: Universiteto g. 3, 01122 Vilnius
Elektroninis paštas: lilija.karzeliene@mb.vu.lt
 
Skyriaus funkcijos:
  • atsako už fondų saugą ir apsaugą;
  • pildo bendruosius bibliotekos fondus naujais leidiniais;
  • atsako už dokumento „kelią“ iš bendrųjų saugyklų iki vartotojo ir atvirkščiai;
  • atrenka nepaklausius, nebeaktualius spaudinius nurašymui;
  • atrenka ir perduoda bibliotekos restauratoriams ir knygrišiams apgadintus, nusidėvėjusius spaudinius.