lt en

Vartotojų aptarnavimo skyrius

Vadovė Varnauskienė Elona
Telefonas: (8 5) 268 7123
Faksas: (8 5) 268 7104
Adresas: Universiteto g. 3, 01122 Vilnius
Elektroninis paštas: elona.varnauskiene@mb.vu.lt
 

Skyriaus funkcijos:

 • registruoja vartotojus, administruoja vartotojų registravimo duomenų bazės turinį;
 • informuoja VU bibliotekos lankytojus apie bibliotekos teikiamas paslaugas, jų teikimo tvarką, atsako į vartotojų užklausas;
 • priima įmokas už mokamų paslaugų sąraše įrašytas paslaugas;
 • komplektuoja ir tvarko skaitykloms priskirtus dokumentus;
 • skolina dokumentus naudojimuisi skaityklose ir namuose bei kontroliuoja jų grąžinimo terminus;
 • tarpbibliotekiniame abonemente užsako dokumentus iš Lietuvos ir užsienio bibliotekų;
 • rengia temines ir naujų dokumentų parodas;
 • prižiūri naudojimąsi vartotojams skirta kompiuterine ir organizacine technika;
 • atlieka teikiamų paslaugų kokybės vertinimą bei jų plėtros krypčių tyrimus;
 • užtikrina aptarnaujančio personalo kompetencijų palaikymą ir projektuoja jų plėtros kryptis;
 • įgyvendina vartotojų informacinio raštingumo gebėjimų ugdymą;
 • prižiūri tvarką vartotojams skirtose erdvėse;
 • administruoja naudojimąsi rezervuojamomis darbo vietomis, patalpomis ir kilnojamąja įranga;
 • kuruoja stažuotojus, praktikantus ir savanorius, besigilinančius į vartotojų aptarnavimo procesus.