lt en

Mokslinės informacijos ir duomenų skyrius (MODUS)

Vadovė Lina Saladžiuvienė
Telefonas: (8 5) 219 5059
Faksas: (8 5) 268 7104
Adresas: Saulėtekio al. 5, 10222 Vilnius
 
Skyriaus funkcijos:
  • koordinuoja mokslo informacijos sklaidą ir prieigą prie Vilniaus universiteto mokslo produkcijos;
  • analizuoja ir teikia VU bendruomenei informaciją apie šalies ir užsienio universitetuose vykdomas šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis pagrįstas mokslo informacijos ir komunikacijos valdymo paslaugas bei priemones;
  • renka ir teikia VU bendruomenei informaciją apie su mokslo informacijos sklaida ir prieiga susijusius projektus;
  • inicijuoja ir vykdo mokslo informacijos sklaidos ir prieigos, mokslo komunikacijos ir susijusių sričių projektus bei paslaugas;
  • vykdo mokslometrinius tyrimus;
  • propaguoja ir įgyvendina atvirosios prieigos idėjas;
  • teikia konsultacijas vartotojams mokslinės komunikacijos klausimais.