lt en

Vedėja Elona Malaiškienė
Telefonas: (8 5) 268 7141
Faksas: (8 5) 268 7104
Adresas: Universiteto g. 3, 01122 Vilnius
Elektroninis paštas: elona.malaiskiene@mb.vu.lt

Skyriaus funkcijos:

  • formuoja VU bibliotekos kultūros paveldo skaitmeninimo strategiją;
  • kuria skaitmeninį bibliotekos kolekcijų archyvą;
  • aktualina ir užtikrina ilgalaikį informacijos, užfiksuotos bibliotekos kolekcijose, išsaugojimą ir patogią nuolatinę prieigą nutolusiam vartotojui;
  • formuoja skaitmeninto kultūros paveldo viešinimo ir sklaidos strategiją;
  • teikia bibliotekoje saugomų retų ir vertingų dokumentų skaitmeninimo paslaugas vartotojams;
  • dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su skaitmeninimu ir skaitmeniniu išsaugojimu.