lt en

Dokumentinio paveldo išsaugojimo skyrius

Vadovė Milda Liubinienė
Telefonas: (8 5) 268 7135
Faksas: (8 5) 268 7104
Adresas: Universiteto g. 3, 01122 Vilnius
Elektroninis paštas: milda.liubiniene@mb.vu.lt
 
Skyriaus funkcijos:
  • dezinfekuoja, konservuoja, restauruoja VU bibliotekos fonduose esančius dokumentus: rankraščius, fotografijas, raižinius, litografijas, įvairius planus, spaudinius, žemėlapius, albumus, senų, retų knygų viršelius, furnitūras;
  • vykdo prevencinę dokumentų apsaugos programą;
  • įriša leidinius;
  • rengia parodas restauravimo temomis;
  • konsultuoja įvairiais restauravimo ir dokumentų įrišimo klausimais, priima stažuotojus.