lt en
Vadovė Virginija Galvanauskaitė
Telefonas: (8 5) 268 7198
Faksas: (8 5) 268 7104
Adresas: Universiteto g. 3, 01122 Vilnius
Elektroninis paštas: virginija.galvanauskaite@mb.vu.lt
 
Skyriaus funkcijos:
  • vykdo mokslinę tiriamąją veiklą, skaito pranešimus mokslinėse konferencijose, rengia straipsnius bei publikacijas įvairiomis knygos istorijos, knygotyros bei knygos kultūros temomis;
  • saugo, tyrinėja ir aktualizuoja sukauptą spaudos paveldą;
  • konsultuoja vartotojus dėl retų spaudinių fondų;
  • rengia skyriaus fondų katalogus;
  • kuria VU bibliotekos Retų spaudinių skyriaus elektroninį katalogą;
  • rengia parodas iš skyriaus rinkinių, leidybai rengia parodų katalogus.