lt en

Projektų ir administravimo skyrius

Vedėja Gražina Balandytė
Telefonas: (8 5) 268 7105
Faksas: (8 5) 268 7104
Adresas: Universiteto g. 3, 01122 Vilnius
Elektroninis paštas: grazina.balandyte@mb.vu.lt

Skyriaus funkcijos:

  • koordinuoja VU bibliotekos vykdomų projektų veiklas, pagal poreikį konsultuoja ir padeda projektų vykdytojų komandoms;
  • inicijuoja ir pagal galimybes vykdo projektinę veiklą;
  • planuoja bibliotekos finansus, sudaro finansinių metų planus ir ataskaitas;
  • renka ir sistemina VU bibliotekos veiklos rodiklius, atitinkamoms institucijoms teikia statistinius duomenis;
  • kaupia ir sistemina VU bibliotekos veiklos dokumentaciją;
  • renka, apdoroja, sistemina ir direktoriams teikia reikalingą informaciją.