Paieškos Web of Science rezultatai

Norėdami duomenų bazėje rasti konkretų žurnalą arba straipsnį žurnale, turite jų ieškoti savarankiškai. Paieška išteklių viduje nevykdoma.

Prenumeruojamų duomenų bazių duomenys gali būti kopijuojami (perkeliami į kompiuterį, spausdinami ir pan.) tik nedideliais kiekiais (1 straipsnis iš 1 žurnalo arba iki 20% elektroninės knygos vieno prisijungimo metu). Griežtai draudžiama kopijuoti informaciją ištisai. Tokių duomenų perdavimas tretiesiems asmenims, kėlimas į internetą ar naudojimas komerciniais tikslais griežtai draudžiamas. Lietuvoje autorių teises gina LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas.

 
duomenų bazė

Citavimo informacijos duomenų bazė, į kurią įeina Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceeding Citation Index - Science Edition & Social Science & Humanities Edition.Prieinami duomenys nuo 1990 m.

 
elektroninė knyga

Yung, B. H.W., 2006

 
elektroninis žurnalas

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto leidžiamas leidinys.

 
elektroninė knyga

Bödeker, K.; Gruber, H.E., 2005

 
elektroninė knyga

Han, J. Y.; Pozzer-Ardenghi, L.; Roth, W.-M., 2005

 
enciklopedija

Astronomijos, matematikos, fizikos ir chemijos enciklopedijos