Naršoma VUB prenumeruojamos

Norėdami duomenų bazėje rasti konkretų žurnalą arba straipsnį žurnale, turite jų ieškoti savarankiškai. Paieška išteklių viduje nevykdoma.

Prenumeruojamų duomenų bazių duomenys gali būti kopijuojami (perkeliami į kompiuterį, spausdinami ir pan.) tik nedideliais kiekiais (1 straipsnis iš 1 žurnalo arba iki 20% elektroninės knygos vieno prisijungimo metu). Griežtai draudžiama kopijuoti informaciją ištisai. Tokių duomenų perdavimas tretiesiems asmenims, kėlimas į internetą ar naudojimas komerciniais tikslais griežtai draudžiamas. Lietuvoje autorių teises gina LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas.

 
elektroninė knyga

Russell, I., 2006

 
elektroninė knyga

Albertazzi, L., 2006

 
elektroninė knyga

Hyman, D., 2005

 
elektroninė knyga

Basden, A.; Strijbos, S., 2006

 
elektroninė knyga

Berns, M.; Bot, K.; Hasebrink, U., 2007

 
elektroninė knyga

Haque, M. O., 2005

 
elektroninė knyga

Schemde, A., 2005

 
elektroninė knyga

Horbach, J., 2005

 
elektroninė knyga

Ben-Arieh, A; Goerge, R. M., 2006