Naršoma verslas ir administravimas (dalykas), kalba anglų

Norėdami duomenų bazėje rasti konkretų žurnalą arba straipsnį žurnale, turite jų ieškoti savarankiškai. Paieška išteklių viduje nevykdoma.

Prenumeruojamų duomenų bazių duomenys gali būti kopijuojami (perkeliami į kompiuterį, spausdinami ir pan.) tik nedideliais kiekiais (1 straipsnis iš 1 žurnalo arba iki 20% elektroninės knygos vieno prisijungimo metu). Griežtai draudžiama kopijuoti informaciją ištisai. Tokių duomenų perdavimas tretiesiems asmenims, kėlimas į internetą ar naudojimas komerciniais tikslais griežtai draudžiamas. Lietuvoje autorių teises gina LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas.

 
elektroninis žurnalas

Intelektinė ekonomika. Mykolo Romerio universiteto leidžiamas žurnalas

 
elektroninė knyga

Jennewein, K., 2005

 
elektroninė knyga

Schwaninger, M., 2006

 
elektroninė knyga

Kasper, E., 2006

 
elektroninė knyga

Diehl, S.; Terlutter, R., 2006

 

 

 
duomenų bazė

Tarptautinė aukštojo mokslo bibliografinė duomenų bazė

 
elektroninė knyga

Carlberg, M., 2005

 
elektroninė knyga

Namini, J., 2006

 
elektroninė knyga

Graham, E. M.; Oding, N.; Welfens, P., 2005

 
elektroninė knyga

Löwer, U., 2006

 
elektroninė knyga

Cooper, W. W.; Seiford, L. M.; Tone, K., 2006

 
elektroninė knyga

Sethi, S. P.; Yan, H.; Zhang, H., 2005

 
elektroninė knyga

Axsäter, S., 2006

 
elektroninė knyga

Anderson, S., 2006

 
elektroninis žurnalas

Inžinerinė ekonomika. Kauno technologijos universiteto leidžiamas žurnalas

 
elektroninė knyga

Karamchedu, R., 2005

 
elektroninis žurnalas

Įvairių mokslo sričių tyrinėjimai. Utenos kolegijos leidžiamas žurnalas

 
elektroninis žurnalas

Įvairių mokslo sričių jaunųjų mokslininkų darbai. Šiaulių universiteto leidžiamas žurnalas

 
elektroninis žurnalas

Verslo ekonomika. Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidžiamas žurnalas

 
duomenų bazė

Mokslinių žurnalų archyvas, kuriame kaupiami viso teksto straipsniai iš įvairių mokslo ir meno disciplinų.       Prenumeruojamos kolekcijos: Arts & Sciences I;  Arts & Sciences II; Arts & Sciences III; Arts & Sciences IV, Arts & Sciences V. 

 
elektroninis žurnalas

Jūros verslas. Tarptautinis verslo žurnalas

 
elektroninė knyga

Buecker, B. J.; Tremml, B.; Wendler, M., 2006

 
elektroninė knyga

Jetter, A.; Kraaijenbrink, J.; Schröder, H.; Wijnhoven, F., 2006

 
elektroninė knyga

Davis, J.; Subrahmanian, E.; Westerberg, A., 2005