VILNIAUS  UNIVERSITETO
BIBLIOTEKOS
ISTORINIAI  RINKINIAI

RANKRAŠČIAI

Pergamentai

Giesmyno fragmentai. XIV a.
Pardavimo dokumentas. 1498
Vilniaus akademijos magistro diplomas. 1728
Vilniaus Imperatoriškojo universiteto magistro diplomas. 1830
Vilniaus pranciškonų vienuolyno raštas. 1536 *
Vyskupo A. Taboro raštas. 1504
Zigmanto Vazos privilegija. 1595
Žygimanto Senojo raštas. 1512

Autografai

Karališkieji asmenys
Augusto II raštas. 1728
Jono Kazimiero raštas. 1655
Jono Sobieskio raštas. 1677
Mykolo Kaributo Višnioveckio raštas. 1670
Stanislovo Augusto Poniatovskio raštas. 1772
Stepono Batoro raštas. 1583
Vladislovo Vazos raštas. 1636
Žygimanto Augusto raštas. 1570

Kiti
Beranger P.J. Laiškas. 1842-1846
Chateaubriand P.R. Laiškas. 1841
Hugo V. Laiškas. 1841
Koch R. Laiškas. 1896
Lalande J.J. Laiškas. 1789
Mickiewicz A. Eilėraštis. 1824
Napoleon I Bonaparte. Laiškas. B.m.
Voltaire. Laiškas. 1742 *

Rankraštinės knygos

Al-kitabas. [XIX a. vidurys]
Antiphonarum A. Dominicis. [XVIII a.]
Frank J. Memoires biographiques… B.m.
Kowalewski  J.S. [Mongolų etnografija]. B.m.
Laureae Academicae. [1650-1781]
Lelewel J. Historja Polska. 1813
Lelewel J. Imagines mundi. B.m.
Milewski A. Elementare mathematicarum disciplinarum prooemium. [1629-1637]
Pietraszewski I. Slowniczek zendskiego języka… 1855-1857
Praetorius M. Deliciae Prussicae… XVII a.
[Psalterium Mariae.] XIV-XV a.
Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego... XVI a.
Žemaičių Žemės teismo knyga. 1596

Grįžtis


©  UNESCO; Vilniaus universiteto biblioteka, 1998
Atnaujinta 1998 kovo 25 d.