Leidybos sutarties priedas

Autoriams (bendraautoriams) sudarant sutartį su leidėju rekomenduojama kartu pasirašyti atitinkamą priedą prie sutarties, kuris garantuotų teises kūrinius įkelti į eLABa ir pateikti juos viešai prieigai.

Priedo prie leidybos sutarties pateikimas

  1. Autorius pasirašo sukurtą priedą prie sutarties, sudaromos su leidėju, ir nurodo pasirašymo datą.
  2. Dokumentą prideda prie leidybos sutarties, kuri autoriaus turi būti pasirašyta su prierašu „Atsižvelgiant į pridedamą priedą“ (angl. Subject to Attached Addendum) ties parašu ir nurodyta pasirašymo data. Prierašas ties parašu pažymi, kad leidybos sutarties pasirašymas įsigalios tik tuo atveju, jeigu leidėjas pritars pateiktam priedui.
  3. Dokumentų originalai išsiunčiami leidėjui, o jų kopijos lieka autoriui.

Priedo prie leidybos sutarties kūrimas

Nurodykite straipsnio pavadinimą taip, kaip šis bus pateiktas publikuotame straipsnyje.
Nurodykite leidinio pavadinimą, kuriame straipsnis bus publikuotas. Pavadinime žodžiai negali būti trumpinami.
Nurodykite visų autorių vardus ir pavardes taip, kaip šie bus pateikti publikuotame straipsnyje.
Nurodykite leidinio, kuriame bus publikuotas straipsnis, leidėjo pavadinimą. Leidėjo pavadinimą dažniausiai galima rasti leidybos sutartyje.
Maksimali galima embargo trukmė – 12 mėnesių. Atvirajai prieigai prie biomedicinos, fizinių, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių mokslo publikacijų gali būti taikomas 6 mėnesių embargo laikotarpis, o prie humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslo publikacijų – 12 mėnesių embargo laikotarpis.