lt en

Kauno fakultetas

Žurnalistika ir medijosViktorija Mačiulytė
Kauno faktulteto biblioteka
Muitinės g. 18, Kaunas
Kontaktai: viktorija.maciulyte@mb.vu.lt
Tel.: (8 37) 20 2627

 

Konsultuoju Kauno fakultete dėstomų studijų programų išteklių paieškos klausimais.

 

 

 

Dalyko bibliotekininko rekomenduojami informacijos šaltiniai:

 

Bibliografinių įrašų tvarkymo programos:

 

Papildomi šaltiniai: