Sidebar

1 skirsnis: Organizacija
1 Nuostatas patvirtinusios organizacijos pavadinimas Vilniaus universitetas
2 Organizacijos identifikatorius -
3 Organizacijos tipas Institucija
4 Organizacijos interneto svetainė https://www.vu.lt/
5 Šalis ar regionas, kuriame įsikūrusi organizacija ISO 3166-2:LT
2 skirsnis: Nuostatos
6 Nuoroda į nuostatas organizacijos interneto svetainėje https://goo.gl/EPVE6w
7 Nuoroda į nuostatas ROARMAP https://goo.gl/ci7n5R
8 Nuoroda į finansuojančio šaltinio nuostatas SHERPA/JULIET -
9 Nuostatų patvirtinimo data 2017-11-21
10 Ar nuostatos esamos, ar ankstesnės? Esamos
11 Nuostatų įsigaliojimo data 2019-01-01
12 Kam nuostatos taikomos? Visiems organizacijos nariams
3A skirsnis: Talpyklos reikalavimai – objektų įkėlimas
13 Ar atvirosios prieigos nuostatose aiškiai nurodoma įkelti į talpyklą? Taip
14 Ar objektus įkelti reikalaujama, ar rekomenduojama? Reikalaujama
15 Jei objektus įkelti reikalaujama, ar numatomos išimtys? Taip, santykinai (jei mokslinė, meninė ar studijoms skirta produkcija negali būti skelbiama viešai nepažeidžiant kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, kūrinys eLABa tik aprašomas, o dokumentai nekeliami)
16 Ar tam, kad objektas būtų užskaitytas vertinant mokslinę veiklą arba vykdant atestavimą, jį reikalaujama įkelti į talpyklą? Taip
17 Kuriems objektams taikomos nuostatos? Tiek konferencijų medžiagai, tiek žurnalų straipsniams
18 Kokią objekto versiją įkelti? Publikuotą versiją (pageidautina), autoriaus rankraštį po recenzavimo (tinkama)
19 Kur įkelti? Nacionalinę talpyklą
20 Į kokią talpyklą? https://www.elaba.lt/
21 Kada įkelti? Kita (žr. 22 lauką)
22 Kada įkelti, jei nenurodyta 21 lauke? Gavus leidėjo patvirtinimą dėl publikavimo, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo publikavimo
3B skirsnis: Talpyklos reikalavimai – atviroji prieiga prie objektų
23 Ar atviroji prieiga prie objektų reikalaujama, ar rekomenduojama? Reikalaujama
24 Kada įkeltas objektas turi būti pateiktas atvirajai prieigai? Nenurodyta
25 Didžiausia leistina leidėjo taikomo embargo laikotarpio trukmė 12 mėnesių, jei leidėjas nenumato kitaip
26 Jei įkeltus objektus reikalaujama pateikti atvirajai prieigai, ar numatomos išimtys? Ne
27 Ar atviroji prieiga prie įkeltų objektų yra reikalinga vertinimui? Taip
28 Kokia licencija turėtų būti taikoma atvirosios prieigos objektams? Nenurodyta
4 skirsnis: Reikalavimai atvirosios prieigos leidybai
29 Ar nuostatose nurodoma, kad objektas atvirajai prieigai turi būti pateiktas per leidėją? Taip
30 Ar atvirosios prieigos leidyba reikalaujama, ar rekomenduojama? Rekomenduojama
31 Kokiems objektams nuostatos taikomos? Tiek konferencijų medžiagai, tiek žurnalų straipsniams
32 Ar organizacija finansuoja atvirosios prieigos leidybos išlaidas? Taip
33 Ar yra sąlygų, reguliuojančių organizacijos lėšų naudojimą atvirosios prieigos leidybai? Kita (žr. 34 lauką)
34 Kitos sąlygos, reguliuojančios organizacijos lėšų naudojimą atvirosios prieigos leidybai Publikavimui aukšto mokslinio lygio žurnaluose
35 Ar tam, kad objektas būtų užskaitytas vertinant mokslinę veiklą arba vykdant atestavimą, objektas atvirajai prieigai turi būti pateikiamas per leidėją? Ne
36 Jei yra reikalavimas objektus atvirajai prieigai pateikti per leidėją, ar numatomos išimtys? -
37 Licencijos Nenurodyta
5 skirsnis: Kita
38 Ar yra kitų nuostatų sąlygų, kurios nebūtų aptartos aukščiau? -
Nuostatų suvestinę schemą parengė įgaliotasis organizacijos atstovas
  Vardas, pavardė: Lina Saladžiuvienė
  Kontaktai:
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos