lt en

Atviroji prieiga

Vilniaus universitetas palaiko ir skatina atvirąją prieigą prie mokslo informacijos ir mokslo kūrinių bei mokslinių tyrimų duomenų, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir institucijos vidaus tvarkos taisyklėms. Dokumentacija pateikiama atvirosios prieigos reglamentavimo skiltyje.

Atvirosios prieigos samprata

Atviroji prieiga sudaro sąlygas internete nemokamai pasiekti skaitmeninio formato mokslinę produkciją ir laisviau ją naudoti, derinant su šiuo metu numatytu autorių teisių apsaugos ir licencinių draudimų reguliavimu. Atvirojo turinio licencijos leidžia teisiškai tai įgyvendinti. Atvirosios prieigos teikiama nauda:

  • akademinei bendruomenei – prieiga prie naujausios mokslinės produkcijos, sąlygos teksto ir duomenų gavybai, didesnis citavimų skaičius, išsaugotos autorių teisės;
  • mokslinių tyrimų finansavimo šaltiniams – didesnė socialinė ir ekonominė grąža, mažesnis galimai pasikartojančių mokslinių tyrimų skaičius;
  • visuomenei – prieiga prie mokesčių mokėtojų lėšomis finansuotų mokslinių tyrimų rezultatų, piliečių mokslo plėtra;
  • leidėjams – didesnis mokslinės produkcijos matomumas ir panauda, mokslinių tyrimų rezultatų skaidrumas.

Papildomai pateikiama atvirosios prieigos terminija.

Atvirosios prieigos įgyvendinimas

Vilniaus universitete nuo 2015 m. balandžio 1 d. visa mokslinė, meninė ar studijoms skirta produkcija su viso teksto failais registruojama eLABa ir pateikiama viešai prieigai, nepažeidžiant autorių ir kitų turtinių teisių turėtojų teisių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. į publikacijų sąrašą, pateikiamą priėmimo-atestacijos komisijai akademinių darbuotojų atestavimo metu, galės būti įtraukti tik tie moksliniai straipsniai ir konferencijų medžiaga, kuri buvo įkelta į eLABa PDF formatu ir (arba) tik aprašyta, jei negalėjo būti skelbiama viešai. Vilniaus universiteto bendruomenės nariams prireikus teikiamos konsultacijos atvirosios prieigos klausimais.

Žaliasis kelias Auksinis kelias
Mokslinės produkcijos įkėlimas į atvirosios prieigos talpyklas, kitaip dar vadinamas saviarchyvavimu. Mokslinės produkcijos paskelbimas atvirosios prieigos leidiniuose, kitaip dar vadinamas atvirosios prieigos leidyba.

Finansavimą moksliniams tyrimams vykdyti skiriantys ar kitaip juos remiantys subjektai atvirąją prieigą kaip privalomą sąlygą dažniausiai taiko publikacijoms. Mokslinių tyrimų duomenų atžvilgiu laikomasi nuostatos, kad jie turėtų būti kiek galima atviresni, tačiau kiek reikia – neprieinami. Publikuoti mokslinių tyrimų duomenys priskiriami atviriesiems duomenims.

Turite klausimų? Klauskite.