lt en

Dažniausiai užduodami klausimai dėl atvirosios prieigos

Ar atvirosios prieigos žurnaluose ir talpyklose skelbiama mokslinė produkcija yra recenzuota?

Atvirosios prieigos leidybai taikomi mokslinės leidybos procesams keliami reikalavimai, tad publikuojami recenzuoti mokslinių tyrimų rezultatai. Tačiau atvirosios prieigos talpyklose gali būti skelbiama ir nerecenzuota mokslinė produkcija, kaip, pavyzdžiui, arXiv.org atveju.

Į viršų

 

Kodėl kai kuriuose moksliniuose žurnaluose dalis straipsnių prieinami nemokamai, o kiti – mokami?

Mišriosios prieigos (hibridiniuose) žurnaluose atskiri straipsniai gali būti atvirosios prieigos, jei juos publikuojant buvo sumokėtas mokestis, vadinamas APC. Šiuose leidiniuose publikuoti per atvirąją prieigą nerekomenduojama dėl dvigubo apmokestinimo – leidinį prenumeruojant ir mokant APC.

Į viršų

 

Ar eLABa registruojant mokslinę, meninę ar studijoms skirtą produkciją privaloma įkelti viso teksto failus (paskelbtas publikacijas arba priimtus rankraščius)?

Mokslinė, meninė ar studijoms skirta produkcija eLABa registruojama su viso teksto failais ir pateikiama viešai prieigai, nepažeidžiant autorių ir kitų turtinių teisių turėtojų teisių.

Į viršų

 

Kuo skiriasi priimtas rankraštis ir paskelbta publikacija?

Tiek priimtas rankraštis, tiek paskelbta publikacija yra recenzuoto kūrinio variantai ir turinio atžvilgiu skirtumų neturi. Priimtą rankraštį sumaketavus pagal leidėjo reikalavimus, jis publikuojamas ir tampa paskelbta publikacija.

Į viršų

 

Jei mokslinis straipsnis publikuotas ne per atvirąją prieigą, ar galima jį įkelti į eLABa?

Turite įkelti paskelbtą publikaciją arba priimtą rankraštį į eLABa ir nustatyti prieigos sąlygas „laisvai prieinamas“. Tvirtindamas įrašą bibliotekininkas failą paliks arba pašalins, priklausomai nuo leidėjo nuostatų saviarchyvavimo atžvilgiu.

Į viršų

 

Ką daryti, jei leidėjai draudžia kūrinius saviarchyvuoti?

Remiantis SHERPA/RoMEO duomenimis, dauguma leidėjų nedraudžia mokslinių straipsnių – nepaisant jų prieigos sąlygų – saviarchyvuoti institucinėse talpyklose. Tačiau sudarant sutartį su leidėju rekomenduotina kartu pasirašyti atitinkamą priedą prie sutarties, kuris autoriui padėtų išsaugoti teisę savo kūrinius įkelti į eLABa ir pateikti juos viešai prieigai. Kitu atveju, saviarchyvuojant gali būti pažeistos turtinių autorių teisių subjektų teisės.

Į viršų

 

Kodėl reikalingas embargo periodas? Kas jį nustato?

Embargo periodą dėl mokslinių straipsnių saviarchyvavimo dažniausiai nustato leidėjai, siekdami neprarasti pajamų, gaunamų iš prenumeratos ar taikant kitus prieigos prie turinio mokesčius.

Į viršų

 

Kodėl į eLABa įkėlus priimtą rankraštį ar paskelbtą publikaciją reikia pasirašyti licencinę sutartį?

Pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bet koks kūrinio originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo yra laikomas neteisėtu. Pasirašant licencinę sutartį suteikiamas leidimas kūrinį skelbti eLABa.

Į viršų

 

Jei mokslinis straipsnis publikuotas taikant atvirojo turinio licenciją CC BY, ar vis tiek privalu pasirašyti licencinę sutartį straipsnį įkeliant į eLABa?

Ne, šiuo atveju licencinės sutarties pasirašyti nereikia.