lt en

Atvirosios prieigos leidyba

Leidinio atvirumo lygį galima nustatyti remiantis Open Access Spectrum Evaluation Tool. Išlaidos atvirosios prieigos leidybai turėtų būti numatomos ir dengiamos mokslinių tyrimų vykdymui skirtomis lėšomis. Vilniaus universitetas gali skirti iki 20 proc. mokslo skatinimo fondo lėšų tyrėjų mokslinių straipsnių skelbimui, siekiant padidinti mokslo rezultatų tarptautinį matomumą atvirosios prieigos žurnaluose.

Atvirosios prieigos leidiniai Mišriosios prieigos leidiniai
Leidiniai, kuriuose visi straipsniai yra pasiekiami per atvirąją prieigą. Prenumeruojami leidiniai, sudarantys galimybę atskirus straipsnius pasiekti per atvirąją prieigą.
Publikuojant gali būti taikomas mokestis, vadinamas APC. Mokesčio taikymo atveju vertėtų patikrinti, ar leidinys nepatenka į Beall's List – galimai grobuoniškų leidėjų ir žurnalų sąrašą. Publikuojant per atvirąją prieigą visada taikomas mokestis, vadinamas APC. Šiuose leidiniuose per atvirąją prieigą vengtina publikuoti dėl dvigubo apmokestinimo – leidinį prenumeruojant ir mokant APC.
APC leidžiama dengti finansavimą skiriančių subjektų lėšomis. APC gali būti draudžiama dengti finansavimą skiriančių subjektų lėšomis.
Leidinių sąrašas pateikiamas DOAJ, kurio duomenimis remiasi „Web of Science“, „Scopus“ ir kt. Informacijoje apie leidinį nurodoma, kad esant poreikiui galima publikuoti per atvirąją prieigą.

Kitą leidybos modelį pasirinkusiems autoriams sudarant sutartį su leidėju rekomenduojama kartu pasirašyti atitinkamą priedą prie sutarties, kuris garantuotų teises kūrinius įkelti į eLABa ir pateikti juos viešai prieigai – saviarchyvuoti.

Turite klausimų? Klauskite.